ورزش دختران در اولویت برنامه‌های آموزش و پرورش

برگزاری چنین مسابقاتی باعث افزایش مهارتهای روانشناختی و اعتماد به نفس و مشاهده آثار مثبت تعلیم و تربیتی در دانش آموزان خواهد شد.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت: پرداختن به ورزش دختران در اولویت کاری وزارت آموزش و پرورش است.

به گزارش زنان خبر، مهرزاد حمیدی در آئین افتتاحیه مسابقات ورزش دانش آموزان سراسر کشور اظهارکرد: فارغ از زن یا مرد بودن انسان، حرکت لازمه حیات و یکی از نیازهای فطری بشر است و اگر این نیازها برآورده شود هر انسانی سالم خواهد بود.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: برگزاری چنین مسابقاتی باعث افزایش مهارتهای روانشناختی و اعتماد به نفس و مشاهده آثار مثبت تعلیم و تربیتی در دانش آموزان خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت پرداختن به ورزش دختران گفت: تاکید بر ورزش دختران در اولویت کار آموزش و پرورش قرار دارد زیرا دختران نسبت به پسران تحرک کمتری داشته و نیمی از افراد جامعه و دانش آموزان را نیز دختران تشکیل می‌دهند.

حمیدی افزود: انتظار داریم دست اندرکاران برگزاری مسابقات با برقراری نظم و برنامه ریزی دقیق در سالهای آینده در اجرای هر چه بهتر مسابقات تلاش کنند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: برگزاری این مراسم در هر شهری که باشد نیاز به تامین زیرساخت ها دارد انتظار می رود با گشایشهای مالی و مدیریت استان امکانات بیش از این فراهم شود.

وی به اهمیت ورزش در بین دختران اشاره کرد گفت: از مهرماه ۹۴ مسابقات المپیاد درون مدارس برگزار خواهد شد که پیش بینی می شود چهار میلیون نفر از دانش آموزان در این المپیادها شرکت کنند.

منبع: مهر خانه