زنان خبر - http://zanankhabar.ir

هوای تهران سالم است

به گزارش زنان خبر [1]، به نقل از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸ امروز بر روی شاخص ۶۱ و در شرایط سالم بود.
در همین مدت، غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون با شاخص ۴۳، دی اکسید نیتروژن با شاخص ۵۳ و منواکسید کربن با شاخص ۱۳ بوده است.
بر این اساس، ایستگاه‌های شادآباد(منطقه ۱۸) و شریف(منطقه ۲) هر دو با شاخص ۷۵ و شهرداری (منطقه ۲۲) با شاخص ۶۶بیشترین آلودگی را در سطح مناطق شهر تهران طی ۲۴ ساعت گذشته داشتند.
همچنین ایستگاه‌های گلبرگ(منطقه ۸) و پونک هر دو با شاخص ۴۷ و شهرداری (منطقه ۱۱) با شاخص ۵۷ کمترین آلودگی را در سطح مناطق تهران طی این مدت داشتند.

شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است.

امسال ۱۵روز هوای پاک و ۴۱ روز هوای قابل قبول به ثبت رسیده است.

 

انتهای متن/*