همایش ملی ازدواج موفق و تحکیم خانواده برگزار می‌شود

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از برگزاری اولین همایش ملی ازدواج موفق و تحکیم خانواده با رویکرد اقتصاد مقاومتی خبر داد.

به گزارش زنان خبر، محمدرضا رستمی در جلسه شورای راهبری همایش ملی ازدواج موفق و تحکیم خانواده با رویکرد اقتصاد مقاومتی گفت: اعضای این شورا شامل نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و همچنین بخش خصوصی است که در حوزه‌های مختلف ازدواج و خانواده فعالیت دارند و هدف از تشکیل این شورا ایجاد هماهنگی و استفاده از نظرات و پیشنهادات کاربردی این اعضا است.

وی در خصوص علت برگزاری این همایش گفت: یکی از مسئولیت‌های مهم حوزه جوانان چه در وزارت ورزش و جوانان و چه در سازمان ملی جوانان سابق مربوط به حوزه ازدواج و خانواده بوده است که این مهم در قالب هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط به نتیجه خواهد رسید.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: برای ساماندهی مسائل مرتبط با حوزه ازدواج و خانواده باید نظرات و رویکردهای صاحبنظران این حوزه به خوبی گردآوری شود تا از این طریق بتوان راهبردهای مؤثر و کاربردی تدوین کرد لذا همایش یاد شده در جهت تجمیع دستاوردهای موجود در حوزه ازدواج و خانواده پیش بینی شده است و این شورا با رویکرد برنامه ریزی جامع در این خصوص شکل گرفته است.
رستمی با اشاره به حضور نمایندگان حوزه‌های مختلف در این جلسه گفت: در این جلسه نمایندگانی از بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حضور دارند چرا که در نظر داریم در همایش پیش رو به جنبه‌های مختلف مسئله ازدواج و خانواده پرداخته و از نگاه تک بعدی بپرهیزیم.
منبع: فارس