هر گونه عزل و ‌نصب در زیرمجموعه های وزارت صمت بدون هماهنگی با کمیته انتصابات وزارتخانه ممنوع اعلام شد

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیامی خطاب به به معاونان و مدیران ارشد و اعضای هیت مدیره، هر گونه عزل و‌ نصب جدید در زیر مجموعه های این وزارتخانه، سازمانها و شرکتهای تابعه را بدون هماهنگی و اطلاع کمیته انتصابات وزارتخانه ممنوع اعلام کرده است.

به گزارش زنان خبر، حسین مدرس خیابانی این دستور را به تمامی زیرمجموعه های وزارتخانه، سازمان های استانی، سازمان ها و شرکتهای تابعه وزارت صمت ابلاغ کرده است.

در راستای این دستور هر گونه عزل و‌ نصب جدید باید حتما به اطلاع کمیته ای که تحت عنوان کمیته انتصابات در وزارت صمت تشکیل شده است برسد و با هماهنگی و تایید این کمیته انجام پذیرد.

وحدت رویه، شایسته سالاری و استفاده از مدیران توانمند و با کفایت در مجموعه وزارت صمت، سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه تابعه به خصوص در این شرایط حساس کشور از مهمترین اهداف این تصمیم حسین مدرس خیابانی بوده است.

 

انتهای متن/*