نذری محرم در روستای آهار

یکی از مراسمی که در آهار با شکوه خاصی برگزار می شود مراسم نذری دادن در محرم است که اهالی هر محله یک روز از صبح تا شب اطعام اهالی دیگر را برعهده می‌گیرد و به اصطلاح خرج می‌دهد.

به گزارش زنان خبر؛ روستاها مراسم خاصی در ایام محرم دارند که ریشه در باورها و فرهنگ اهالی آن دارد، مراسمی که نسل به نسل اجرا می‌شود و بخشی از هویت هر محله به شمار می‌آید.
روستای آهار یکی از روستاهای اطراف شمیران است که از ۶ محله تشکیل شده است. این محله‌ها عبارتند از سادات، نظران، پایین محله، بالا محله،میان محله و سیفان. یکی از مراسمی که در آهار با شکوه خاصی برگزار می شود مراسم نذری دادن در محرم است که اهالی هر محله یک روز از صبح تا شب اطعام اهالی دیگر را برعهده می‌گیرد و به اصطلاح خرج می‌دهد.
حتی بقیه اهالی هم که در آن روز خرج نمی دهند به کمک آنهایی که خرج دارند می روند و در آبکشی کردن برنج و کشیدن آن در ظرف ها کمک می کنند.
در ایام محرم اهالی هر محله به نوبت پذیرای محله‌های دیگر می‌شوند. اهالی محله‌ای که پذیرای محله‌های دیگر هستند، از صبح در خانه‌هایشان را باز می‌گذارند و از محله‌های دیگر روستا، برای صبحانه نزد صاحبخانه می‌آیند. اهالی آن محل، از صبح سفره های صبحانه را به دو صورت زنانه و مردانه پهن کرده و تا ظهر از مهمانان پذیرایی می کنند.
صبحانه آش جو و غذاهای محلی و سینی‌هایی پر از میوه‌ است.
هنگام ظهر اهالی که در خانه‌هایشان غذای نذری می‌پزند غذاها را در سینی های بزرگی که به آن مجمعه گفته می شود قرار می دهند و با ذکر صلوات مسیر خانه تا حسینیه آهار را طی می کنند.
پس از آن همه در حیاط حسینیه محله جمع می‌شوند وغذاهای پخته شده در خانه‌هایشان را به اهالی محله‌های دیگر و افراد غریبه می‌دهند.
آنچه روستای آهار را در ایام محرم متفاوت می‌کند، رسم پذیرایی محلی است که به نوعی باعث صفا و صمیمیت میان اهالی و آرامش دل‌های عزاداران می‌شود.

     

انتهای متن/*