نامه ابتکار به رهبران سیاسی زن جهان

زنان خبر؛ معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در نامه‌ای به رهبران سیاسی زن جهان از آنها دعوت کرد تا اعتراض خود را به ادامه تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا علیه ملت ایران اعلام کنند.

به گزارش زنان خبر، در متن نامه معصومه ابتکار آمده است:

پاندمی کوید ۱۹ چالشی با ابعاد بسیار بزرگ است که مرز، نژاد، قومیت و دین نمی شناسد و بحرانی است نیازمند پاسخ متحد و منسجم کشورها و جامعه مدنی تا بتوانند جان ها و معیشت ها را نجات دهند.

در این شرایط، درگیری ها و عملیات نظامی در دنیا باید فورا متوقف و تحریم ها بدون قید و شرط برداشته شود تا فعالین محلی و ملی و بین المللی بتوانند برای تامین نیازها، خدمات و تجهیزات درمانی اقدام و به کاهش آثار اجتماعی و اقتصادی این همه گیری بر خانواده ها و معیشت ها کمک کنند.

جمهوری اسلامی ایران اما در این شرایط با شدیدترین و بی رحمانه ترین تحریم های تاریخ در ماههای گذشته مواجه بوده است. تحریم هایی که نه تنها رشد اقتصادی و ظرفیت مدیریت نیازهای اجتماعی و اشتغال را محدود کرده بلکه مانع رفع نیازمندی های دارویی و تجهیزات پزشکی شده است.

همه گیری کوید ۱۹ در ایران با تحریم ها یا به عبارت روشن تر با تروریسم اقتصادی علیه کشورمان تشدید شده، اما کادر بهداشتی و درمانی که بخش عظیمی از آنها زنان خستگی ناپذیر شامل پزشکان، پرستاران و کادر بیمارستانی هستند در همین وضعیت دشوار، برای نجات مردم با این بیماری مبارزه کرده اند. علاوه بر این زنان ایرانی در حفاظت از خانواده ها و اجرای فاصله گذاری اجتماعی نقش کلیدی ایفا می کنند. آنها همچنین به عنوان کارآفرینان برای تولید وسایل مورد نیاز کادر پزشکی مانند ماسک و گان فعال شده اند. با این حال فشار تحریم های ظالمانه عوارض زیادی برای مردم ما داشته است. اینجانب صدای زنان و خانواده های ایرانی را به گوش شما می رسانم و از شما دعوت می کنم که اقدام کنید و اعتراض خود را به ادامه تحریم های ظالمانه دولت آمریکا علیه ملت ایران اعلام نمایید.

ارزش های مشترک انسانی ما حکم می کند کنار هم متحد بایستیم و با ظلم مقابله کنیم. مردم ایران مواضع شما را در این برهه حساس در قلب هایشان حک می کنند. من منتظر اقدام و پاسخ شما در این موضوع حیاتی و فوری هستم.

نامه ابتکار

معصومه ابتکار

انتهای متن/*