مهاجرت دانش آموزان تیزهوش/آزمون استعداد درخشان حذف شود

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش آسیب های تفکیک دانش آموزان و برچسب تیزهوشی را بیان کرد.

به گزارش زنان خبر؛ رضوان حکیم زاده در برنامه پرسشگر که با موضوع تنوع مدارس و تفکیک دانش آموزان برگزار شد، گفت: جدا سازی دانش آموزان خوب نیست. باید این مساله را بپذیریم و منتظر فراهم شدن استلزامات نباشیم.

وی افزود: افرادی که برچسب تیز هوش دارند آسیب های زیادی به آنان وارد می شود. بنده شک دارم که آزمون های استعداد درخشان استاندارد باشد. کودکی دانش آموزان را با برچسب تیز هوشی می دزدیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد:این دانش اموزان سخت کوش هستند تیز هوش نیستند. همچنین به تیز هوشان نیز فرصت تجربه کنار بچه های عادی را نمی دهیم. تا آنان از کودکی وظیفه ای که نسبت به مردم دارند را یاد گیرند.

وی بیان کرد: بسیاری از دانش آموزان تیز هوش در کشور نمی مانند باید چرایی های این مهاجرت ها آسیب شناسی شود. فردی به بنده می گفت خیلی از دانش آموزان تیز هوش در سنِ دانش آموزی کشور را ترک می کنند.

وی درباره ی اصلاح آزمون تیزهوشان گفت: با بحث جدا سازی دانش آموزان مخالفم. باید آزمون تیزهوشان برداشته شود. چرا باید از پایه هفتم آزمون ها را آغاز کنیم. در ۶ سال اول دانش آموز  ارزشیابی توصیفی می شوند. بیشتر دانش آموزان در موسسات خصوصی تست زنی یاد می گیرند. آزمون تیزهوشی باید در متوسطه دوم برگزار شود. بودن این آزمون نیاز نیست.

وی تاکید کرد: مخالف برگزاری ازمون استعداد درخشان در پایه هفتم هستم. در سند تحول پیش بینی شده به سمت آموزش فراگیر برویم. چند سالِ که سند رونمایی شده اما در این باره راهکارها دنبال نشده باید به دنبال الزامات سند تحول برویم.

وی خاطر نشان کرد: اگر آزمون استعداد درخشان  حذف شود فرصت های خوب زندگی را دانش آموزان تجربه خواهند کرد.

مهر