منع قانونی برای حضور و مشارکت اجتماعی زنان نداریم

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: منع قانونی برای حضور زنان و مشارکت نداریم و اگر محدودیت هایی وجود داشته باشد بطور سلیقه ای اعمال می شود.

زنان خبر؛ فاطمه رهبر نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در نشست هم اندیشی زنان فعال و نخبه سیاسی اظهار داشت: در اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی، ظرفیت ها و ظرایف زنانه را لحاظ کرده؛ لذا منعی برای حضور زنان و مشارکت در امور مختلف به لحاظ شرعی و قانونی نداریم و اگر محدودیت هایی وجود داشته باشد بطور سلیقه ای اعمال می شود.

وی با بیان خطر و تهدیدی که فضای مجازی برای خانواده ها دارد، تصریح کرد:  ما نباید راهی را که غرب رفته است، دوباره آن مسیر را طی کنیم.

رهبر ادامه داد: مشارکت زنان باید هر روز افزایش یابد و این باید در عین حفظ شخصیت و نقش مادری و همسری شان باشد و البته با رعایت ظرافت زنانه ای که دارند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بیان داشت: باید اتاق فکرهایی بوجود بیاید که بتوان در خصوص مشکلات و مسایل مرتبط با زنان صحبت و تصمیم گیری کرد.

رئیس فراکسیون زنان دوره نهم مجلس شواری اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: باید الگویی مناسب با جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم و نه صرفا دیدگاه مردانه و زنانه که این هر دو دارای اشکال است.