مطالبات و حقوق زنان سیاسی نیست

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: زنان در صفوف رأی، شهروندان درجه اول هستند که مردان را تشویق می‌کنند و یا در زمان جنگ، مردان را پشتیبانی می‌کردند که عزیزان‌شان را به جبهه بفرستند و از طرفی پشتیبانی مالی می‌کردند و سرمایه‌ها و اندوخته‌های خود که طلا بود را به جبهه تقدیم می‌کردند.

به گزارش زنان خبر،  «شهربانو امانی»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره چگونگی تحقق مطالبات زنان، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: هر مطالبه و درخواستی در کشور به ویژه در حوزه زنان، به‌رغم همه تلاش‌های انجام شده زنان با سیاسی شدن پیوند می‌خورد؛ این در حالی است که مطالبات و حقوق زنان سیاسی نیست.  متأسفانه عده‌ای مقاومت دارند که زنان شهروند درجه دو هستند و در اجرایی کردن و عملیاتی کردن یک پروژه که خانم‌ها برای خودشان تعریف می‌کنند، خیلی پافشاری می‌کنند تا صورت مسأله را انکار و آن را پاک کنند.

وی افزود: در ارتباط با بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها مثل حضور زنان در پست‌های کلیدی و به ویژه وزارت زنان، می‌گویند بسترش آماده نیست. گله بنده این است که چرا هر حق و حقوقی که در کشور، از سوی زنان مطالبه می‌شود حتما باید یک اهرم فشار باشد تا برای ما خط و نشان بکشد. این حق زنان است که بتوانند در همه محیط‌های اجتماعی حضور داشته باشند. در موضوع رای دادن زنان، نگاه ابزاری است و زنان در صفوف رأی، شهروندان درجه اول هستند که مردان را تشویق می‌کنند و یا در زمان جنگ، مردان را پشتیبانی می‌کردند که عزیزان‌شان را به جبهه بفرستند و از طرفی پشتیبانی مالی می‌کردند و سرمایه‌ها و اندوخته‌های خود که طلا بود را به جبهه تقدیم می‌کردند.

امانی ادامه داد:  یک عده می‌گویند مگر مشکل زنان حضور در ورزشگاه است؟ این گونه نیست بلکه حضور در ورزشگاه‌ها، یکی از مطالبات نسل جوان و دختران است.

وی ادامه داد: منتقدینی که می‌گویند در ورزشگاه‌ها فحش می‌دهند و بی‌نزاکتی می‌کنند، فرهنگ زیبای مردم ایران را نمی‌شناسند. در واقع در همه جا وقتی دعوا و مشکلی است می‌بینند یک مادر و خواهری است، طرفین دعوا می‌گویند خدا رو شکر کن یک زن در ماشین بود؛ بنابراین زن حرمت دارد. مردانی که نمی‌توانند بر خشم خودشان غلبه کنند، اینها در خانه، خیابان و محیط‌های دیگر نیز این مشکل را دارند. وقتی در جایی خانواده حضور پیدا می‌کند و چنانچه در محیط اجتماع همه با هم حضور داشته باشند، آن اجتماع اخلاقی‌تر، با فرهنگ‌تر و اجتماعی‌تر می‌شود.

وی بیان کرد: خانم‌ها هر پروژه‌ای را به عنوان یک پروژه نگاه کنند؛ در واقع اکثریت آنها یا موافق و مخالف، با یکدیگر به یک همگرایی، فکر مشترک و فهم مشترک برسند و در نتیجه مسئولین را وادار به گرفتن حقوق به حق و پاسخگو کردن مطالبات‌شان کنند. در واقع می‌خواهم با مردان سرزمینم صحبت کنم که چرا این قدر توهین به جایگاه پدران، پسران و همسران در این کشور می‌شود و این آقایان چرا خودشان به نوعی از حقوق خودشان دفاع نمی‌کنند؟ برای مثال می‌گویند زنان این کار را انجام دهند تا جامعه این گونه باشد. چرا مردان به این عده مخالف حضور زنان در ورزشگاه نمی‌گویند شما یک عده قلیل هستید که این‌گونه فکر می‌کنید و به نوعی با متهم کردن سایر مردان جامعه، به اکثریت آنها توهین می‌کنید.

شهربانو امانی درباره تلاش‌های دولت در حمایت از زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها گفت: امیدواریم دولت بتواند در ارائه و تامین امکانات و شرایط مناسب به زنان بیش از پیش تلاش کند. دولت تاکنون برای ایجاد این شرایط و امکانات تلاش کرده اما این تلاش‌ها به ویژه در ارائه جایگاه‌های بیشتر به زنان باید ادامه یابد تا تقاضای حضور تعداد بسیاری از زنان شنیده و رفع شود. تمهیدات لازم باید برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها اندیشیده شود تا زنان دیگر پشت در ورزشگاه‌ها نمانند چراکه اولین رویداد قانونمند و محقق شده در راستای مطالبات زنان است.

انتهای متن/*