مصرف قلیان بین دختران نگران کننده است

در ١٠ سال گذشته مصرف قلیان بین دختران افزایش پیدا کرده و این موضوع نگرانى‌هاى زیادى را به دنبال دارد.

به گزارش زنان خبر؛رئیس اداره بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: در ١٠ سال گذشته مصرف قلیان بین دختران افزایش پیدا کرده و این موضوع نگرانى‌هاى زیادى را به دنبال دارد.

خسرو صادق نیت رئیس اداره بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت  با اشاره به استعمال سیگار و مضرات آن اظهار کرد: طى بررسى‌ها نشان داده شده که با توجه به فرهنگ سازى و اطلاع رسانى‌ها صورت گرفته در ۵ سال گذشته کشیدن سیگار کمى کاهش پیدا کرده است.

وى ادامه داد: باید بدانیم که به ازاى هر یک ریال که براى سیگار خرج مى‌کنیم، ٢ تا ٣ برابر هزینه براى درمان افراد سیگارى هزینه مى‌شود که این بار زیادى در زمینه اقتصادى و اجتماعى به جامعه و نظام سلامت تحمیل مى‌کند.

صادق نیت با اشاره به هزینه میلیاردى مصرف سیگار در ایران گفت: گردش مالى سیگار در کشور سالانه ١٠ هزار میلیارد تومان است و ضررهاى مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت و اقتصاد کشور وارد مى‌کند.

وى با اشاره به دغدغه مهم روزهاى اخیر وزارت بهداشت در حوزه مواد دخانى تصریح کرد: متاسفانه طى ١٠ سال گذشته مصرف قلیان به خصوص بین نوجوانان و جوانان و در دختران رشده شتابنده‌اى داشته است.

رئیس اداره بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت شیوع مصرف سیگار در نوجوانان و دختران را نگران کننده عنوان کرد و افزود: مصرف قلیان بین جوانان و نوجوانان احتمال سیگارى شدن آن‌ها را در سال‌هاى آتى افزایش مى‌دهند.

وى با بیان اینکه مصرف قلیان معادل کشیدن ١٠٠ نخ یا ۵ پاکت سیگار است، یادآور شد: کسى که قلیان نمى‌کشد، اما در کنار فردى که در حال قلیان کشیدن است مى‌نشیند معادل ۶ تا ١٠ نخ سیگار دود وارد ریه‌هاى او مى‌شود؛ در واقع افرادى که کنار هم مى‌نشینند و قلیان مى‌کشند علاوه بر قلیان، دود نصف پاکت سیگار را نیز استشمام مى کنند.(بهداشت نیوز)