مصرف بی رویه لوازم آرایش نشانه عدم فرهنگسازی مناسب است

آسیب شناس اجتماعی اظهار داشت: این که نمی‌‌دانیم چگونه از فرهنگ درست آرایش استفاده کنیم، از دلایل مصرف بی‌‌رویه لوازم آرایشی در کشور است و فرهنگ سازی مناسب نشده است ضمن این که در سال‌های اخیر رسانه‌های فرا ملی مثل ماهواره به نوعی «مد» را در خانواده‌ها افزایش داده‌اند.

مهسا حاجیان آسیب شناس اجتماعی در گفت گو با زنان خبر با اشاره به استفاده زنان و دختران از لوازم آرایش عنوان کرد:  استفاده از لوازم آرایش به یکی از موضوعات مهم و اساسی بیشتر زنها و مردان ایرانی در این روزها تبدیل شده است.

وی افزود: تهاجم فرهنگی به همراه رشد شتابان تطبیق با فرهنگ غربی از جمله موضوعاتی است که در این سالها بیشترین لطمات اقتصادی و اجتماعی به کشور را در پی داشته است.

حاجیان ادامه داد: در کشورهای مصرف کننده لوازم آرایش هم در خاورمیانه ایران بعد از عربستان، بیشترین میزان مصرف لوازم آرایشی را دارد و امروزه دیگر حتی دخترکان زیر ۱۲ تا ۱۳ سال هم بدون رژ و پودرها و کرمهای پوست از خانه خارج نمی شوند و ساده بودن را بی کلاسی می دانند.

آسیب شناس اجتماعی اظهار داشت: این در حالی است که در همان کشورهای مترقی که این لوازم آرایش را تولید می کنند دیگر این چیزها از مد افتاده و پسران و دختران به جای نقاشی و رنگ و لعاب دادن به خود به دنبال کار و اشتغال و تحصیل علم هستند و از کوچکترین زمان برای کارهای مهم و ارزشمند استفاده می کنند.

وی گفت: لوازم آرایش فقط برای ماهواره ها سود مالی ندارد بلکه اصل استفاده آنها در راستای اهداف ناهنجارانه آنها نیز می باشد و آنان آرایش را برای ترویج بی بند وباری و حیا زدایی به کار می گیرند.

حاجیان مطرح کرد: این که نمی‌‌دانیم چگونه از فرهنگ درست آرایش استفاده کنیم، از دلایل مصرف بی‌‌رویه لوازم آرایشی در کشور است و فرهنگ سازی مناسب نشده است ضمن این که در سال‌های اخیر رسانه‌های فرا ملی مثل ماهواره به نوعی «مد» را در خانواده‌ها افزایش داده‌اند.

این آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: ایران فقط درصد کمی از نیاز خود به محصولات آرایشی و بهداشتی را تولید می‌کند و بیشتر این محصولات از کشورهای چین، ترکیه، کره و امارات وارد یا قاچاق می‌شوند که بیشترین عوارض سوء مصرف لوازم آرایش هم مربوط به همین نوع واردات این لوازم است.

وی یادآور شد: به نظر می رسد که در خانواده، محیط آموزشی و یا تعاملات اجتماعی نیاز مورد توجه قرار گرفتن جوانان تامین نشده و همین امر باعث شده برای جبران این کاستی جوانان برای جلب توجه دیگران از لوازم آرایشی استفاده کنند.

حاجیان گفت: به منظور جبران کاستی جوانان و همچنین ارتقاء شخصیت و رفتارهای اجتماعی نگرشها و پیش نیارهایی لازم است که باید تامین شود به طوری که باید نوع نگاه به دختران از دوران مهد کودک تا دانشگاه تغییر کند و بیشتر آنها را در فعالیتهای اجتماعی و آموزشی مشارکت داده و مسئولیت بیشتری به آنها واگذار کرد.