مشکلات اقتصادی مانع اصلی ازدواج جوانان نیست

رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی زنان اظهار داشت:مشکلات فرهنگی بیش از عوامل مالی و اقتصادی مانع ازدواج جوانان است و طبق بررسی های انجام شده جوانان عمدتا مسئله مالی را به عنوان مانع اصلی ازدواج بیان می کنند در حالی که این امر را نمی توان به عنوان مسئله اصلی برشمرد.

زهرا عباسی رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی زنان در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به مشکلات ازدواج جوانان بیان کرد: بسیاری از جوانان کشور که اکثریت جمعیت ما را تشکیل می دهند، ازدواج هم چون سنگ بزرگی است که سرراهشان قرار گرفته است یا باید خود را برای آزمودن آن آماده کنند و یا تغییر مسیر دهند و از خیر آن بگذرند.

وی افزود: ما باید ببینیم به خاطر دیر ازدواج کردن به دلیل مسائل اقتصادی جوانان ما چه چیزی را از دست می‌دهند و این دو را در کنار هم قرار داده و ببینیم کدام یک بهتر است.

عباسی ادامه داد: وقتی فردی دیر ازدواج می‌کند جذابیت دوران جوانی را از دست می‌دهد همچنین اگر غریزه به موقع ارضاء نشود ممکن است زمینه انحراف و یا حتی افسردگی را برای فرد به وجود بیاورد.

رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی زنان اظهار داشت: آنچه امروز در جامعه ما به عنوان دغدغه ازدواج جوانان مطرح می شود حاصل جمع پدیده های متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی طی دهه های گذشته در کشور است که با پیشرفت صنعتی، توسعه مدرنیسم و تحولات چشمگیر فرهنگی و اجتماعی زوال سنت ها و ظهور پدیده های نوین را به همراه آورده است.

وی یادآور شد: مشکلات فرهنگی بیش از عوامل مالی و اقتصادی مانع ازدواج جوانان است و طبق بررسی های انجام شده جوانان عمدتا مسئله مالی را به عنوان مانع اصلی ازدواج بیان می کنند در حالی که این امر را نمی توان به عنوان مسئله اصلی برشمرد.

عباسی در پایان گفت: خانواده ها مهم ترین نقش در ازدواج فرزندانشان دارند و این خانواده ها هستند که با آسان گرفتن در امر ازدواج و سهولت امور میتوانند آینده ساز فرزندان و جامعه باشند و مهم تر از همه اینکه جوانانشان را از مسیر انحرافات دور سازند.