متولیان فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف عملکرد ضعیفی دارند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: متاسفانه متولیان و نهاد های فرهنگی در ایجاد جامعه آراسته با فرهنگ اسلامی مخصوصا در حوزه عفاف و حجاب ضعیف عمل می کنند.

پروانه سلحشوری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به ضرورت ترویج عفاف و حجاب در جامعه بیان کرد: نبود تفاوت میان زن و مرد نکته حائز اهمیت در حوزه عفاف و حجاب است و دیگر آنکه باید فرزندان خود را به گونهای جامعه‌پذیر کنیم که نجابت و حیا را خود بدون زور و اجبار بهعنوان نکته‌ای اخلاقی مدنظر داشته باشند.

وی افزود: توجه به مبانی اخلاقی با رویکردی تربیتی و ایجابی سبب علاقه‌مندی کودکان و نوجوانان به رعایت این مقوله خواهد شد و با توجه به اینکه با علاقه و بر مبنای انتخاب شخصی، یک زندگیِ مبتنی بر عفاف و حجاب را پذیرفته‌اند، به یقین در بزرگسالی نیز خود را ملزم به رعایت دانسته و این امر پایدار می‌ماند.

سلحشوری ادامه داد: در بسیاری از جوامع غیراسلامی با نوع پوشش متفاوت، مردم و مسئولان آنها نیز به پوشش نگاه اخلاقی دارند و بسیاری از خانواده‌های کشورهای اروپایی و آسیایی نیز بر اساس رویکردهای اخلاقی و مذهبی به متانت و عفیف بودن بها می‌دهند؛ به خصوص این امر در جوامع آسیایی رعایت می‌شود.

عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: متأسفانه نهادهای متولی امر فرهنگ نتوانسته‌اند در ایجاد جامعه آراسته به فرهنگ ایرانی – اسلامی موفق عمل‌ کنند، و با توجه به عملکرد ضعیف کارگزاران فرهنگی و اجتماعی، ضعف در رفتارهای مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، تعهد اجتماعی، راست‌گویی به خوبی مشاهده شده و در این بین وضعیت عفاف و حجاب قابل قبول نیست.

وی یادآور شد:تا زمانی که مسئولان به‌جای رفتن به سمت علت‌ها به دنبال معلول باشند، رعایت اخلاق در روابط اجتماعی و فردی کمتر مشاهد خواهد شد و تا زمانی که همه را جز خود مقصر میدانیم، عدم رعایت پوشش مناسب تنها یکی از نمودهای ده‌ها بی‌هنجاری دیگری است که در جامعه پدیدار شده است.

سلحشوری اظهار داشت:امیدواریم متولیان امر فرهنگ با رویکرد ایجابی و نه سلبی در بسامان کردن اوضاع فرهنگی و به ویژه گسترش عفاف سعی کنند؛ که در این راه پرچالش، نقش رسانه‌ها به خصوص صداوسیما بسیار مهم است چراکه امام راحل فرموده‌اند که صداوسیما دانشگاه انسان‌سازی است.