ماماها سال گذشته ۱۱میلیون ویزیت بارداری در بخش دولتی انجام دادند

رئیس انجمن علمی مامایی ایران، بر پوشش خدمات سرپایی مامایی توسط سازمان‌های بیمه‌گر تاکید کرد.

به گزارش زنان خبر،ناهید خداکرمی در دیدار با مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: اگر سازمان‌های بیمه‌گر براساس شرح وظایف مامایی نسخ را پذیرش کنند، علاوه بر اینکه میلیاردها تومان صرفه‌جویی در منابع صورت می‌گیرد بلکه باعث کاهش مداخله و تقاضاهای القایی و افزایش رضایت مادران خواهد شد.

وی در این جلسه بر حمایت بیمه در پذیرش نسخ خدمات مامایی در داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و سونوگرافی تاکید کرد و افزود:  در حال حاضر هر مادر بارداری که به ماما مراجعه می‌کند  برای بهره‌مندی از مزایای بیمه مجبور است به متخصص نیز مراجعه کند تا بتواند از سونوگرافی که ماما تجویز کرده است، بهره‌مند شود و بیمه‌ها تنها بخشی از خدمات آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها نسخ مامایی را قبول می‌کنند.
خداکرمی با بیان اینکه ادامه این روش باعث تحمیل هزینه‌های زیاد به بیمار و به خصوص بیمه‌ها می‌شود، ادامه داد: اگر سازمان‌های بیمه‌گر براساس شرح وظایف مامایی، نسخ را پذیرش کنند علاوه بر اینکه میلیاردها تومان صرفه‌جویی در منابع صورت می‌گیرد مداخله، تقاضاهای القایی کمتر و افزایش رضایت مادران را هم در پی خواهد داشت.
رئیس انجمن علمی مامایی ایران، با بیان اینکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار نوزاد در سال متولد می‌شوند، گفت: گروه مامایی سال گذشته در بخش دولتی حدود ۱۱ میلیون ویزیت بارداری داشته و به دلیل محدودیت تجویز، نسخ را به پزشک عمومی و متخصص ارجاع داده است که اگر خدمات مذکور از نظر پوشش بیمه‌ای گسترش یابد به نفع صندوق‌های بیمه‌گر خواهد بود.
 مهر

 

انتهای متن/*