لزوم برخورد نهادهای انتظامی با سیگار کشیدن زنان

خلاء شخصیت ، کمبود های توجه، ضعف ارزش های ایمانی و اخلاقی از عوامل گرایش زنان به مصرف سیگار به شمار می رود؛ نهادهای انتظامی باید با اینگونه مفاسد اخلاقی برخورد قاطعانه کند. مجید ابهری، مردم شناس و درمانگر آسیب های اجتماعی با بیان اینکه زنانی که در معابر عمومی رفتارهای نابه هنجاری را از […]

خلاء شخصیت ، کمبود های توجه، ضعف ارزش های ایمانی و اخلاقی از عوامل گرایش زنان به مصرف سیگار به شمار می رود؛ نهادهای انتظامی باید با اینگونه مفاسد اخلاقی برخورد قاطعانه کند.

مجید ابهری، مردم شناس و درمانگر آسیب های اجتماعی با بیان اینکه زنانی که در معابر عمومی رفتارهای نابه هنجاری را از خود بروز می دهند، دچار ناراحتی های روانی به نام “خودنمایشی” هستند، اظهار داشت: یکی از این رفتارهای نابه هنجار سیگار کشیدن در انظار عمومی است.

وی افزود: ۸۰ درصد از زنانی که رفتارهای نابه هنجار در انظار عمومی از خود نشان می دهند فقط برای بزرگتر نشان دادن خود یا تقلید از الگوهای منفی این رفتارها را انجام می دهند؛۲۰ درصد از این زنان با هدف خاصی این نابه هنجاری ها را انچام می دهند.

ابهری گفت: خلاء شخصیت ، کمبود های توجه، ضعف ارزش های ایمانی و اخلاقی، قانون گریزی ، بی توجهی به افکار عمومی اصلی ترین دلایل اینگونه رفتارها به شمار می رود.

این مردم شناس بیان داشت: زشتی زدایی و قُبح شکنی از رفتارهای ناخوشایند نظیر سیگار کشیدن حین رانندگی، آرایش های غلیظ و غیرمتعارف از عدم رعایت شئونات اجتماعی و اخلاقیاست که بسیاری از این افراد دستورات خود را از شبکه هایی مثل “به نام زن”، “شهرزاد ایرانی”، و “آزادی یواشکی” که وابسته به شبکه های ضد اسلامی و فرهنگی هستند ، می گیرند ضمن اینکه  دختران و زنان ناآگاهانه از رفتارهای آنان تقلید می کنند.

وی با بیان اینکه سیگار کشیدن کسی را بزرگ نمی کند، تصریح کرد: متأسفانه امروزه سیگار کشیدن علامت روشنفکری و امروزی بودن تبدیل شده است از این رسانه ها باید در مقابله با این پدیده منفی اطلاع رسانی و آگاه سازی کنند.

ابهری خاطرنشان کرد: نهادهای انتظامی باید با اینگونه مفاسد اخلاقی برخورد قاطعانه کند چرا که رفتارهای حرمت شکنی به معیارهای اجتماعی، دهن کجی به افکار عمومی است و به موازات آن ها الگوهای منفی رفتاری را به دختران و زنان جامعه ارائه می دهند.

منبع: طنین یاس