کتاب «از تازان تا کیهان» به چاپ پنجم رسید

کتاب «از تازان تا کیهان» شرح زندگی عجیب دکتر کشوری است. حقوقدانی که کتب حقوقی موثر مانند عسر و حرج در طلاق» نوشت و موجب تصویب قانون بنفع زنان شد.

به گزارش زنان خبر، کتاب «خداوند و بهشت» نیز موجب قدردانی پروفسور استیون هاوکینگ شد.

پر فسور جهانگیرى در کتاب «از تازان تا کیهان» شرح زندگی نامه شگفت انگیز دکتر کشوری را با قلمی زیبا به رشته تحریر درآورده است.

در بخشی از کتاب می خوانیم: «کسی که به دلایل و شرایط ویژه مدتی زندگی غار نشین داشته شاید در روزگار ما و حتی در جهان کنونی حتی یک نفر یافت نشودکه تمام اعصار زندگی بشر همانند عصر غارنشینی، زندگی در جنگل، کو هپایه زیست در چادر و … را تجربه و سر انجام عنوان نماینده تمدن مشرق زمین به گفت و گو با پرفسور هاوکینگ نماینده تمدن غرب بنشیند ، ضمن اینکه حافظ قران و حافظ دیوان حافظ است خود او بهترین مفسر انهاست ، او نویسنده اى شاعر ، حقوقدانى فیلسوف و ورزشکارى طناز است
تنها کتاب طنز جامع حقوقى بنام لطایف القضا تالیف اوست . کشورى در صدد تکمیل دیوان اشعار خود است دیوانى که به نظر صاحب نظران نام او را بعنوان ششمین شاعر بزرگ ایران در تاریخ جاودانه خواهد کرد .

انتهای متن/*