فقر عامل اصلی کارتن‌ خوابی زنان است

معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران اظهار داشت: متأسفانه آمار طلاق به دلایل مختلف افزایش پیدا کرده و زن سرپرست خانوار وقتی نتواند زندگی خود را تأمین کند، به بزهکاری کشیده می‌شود و فقر و عدم توانایی مالی این زنان زمینه بروز آسیب و بزه اجتماعی در آن‌ها را افزایش می‌دهد.

افروز صفاری فرد معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به معضل زنان کارتن خواب عنوان کرد: بیکاری یکی از عواملی است که باعث می‌شود مردان به سمت اعتیاد بروند در مورد زنان نیز فقدان قدرت اقتصادی یا عدم تأمین اقتصادی باعث بروز فقر برای آن‌ها شده و همین امر موجب می‌شود زنان به تدریج مسکن خود را از دست دهند و به کارتن‌خوابی رو بیاورند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مسایلی که به عنوان یک آسیب بزرگ اجتماعی وجود دارد و به شدت چهره شهر را تخریب کرده، وجود کارتن‌خواب‌هاست که این مسئله در حیطه زنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

صفاری فرد ادامه داد:  متأسفانه آمار طلاق به دلایل مختلف افزایش پیدا کرده و زن سرپرست خانوار وقتی نتواند زندگی خود را تأمین کند، به بزهکاری کشیده می‌شود و فقر و عدم توانایی مالی این زنان زمینه بروز آسیب و بزه اجتماعی در آن‌ها را افزایش می‌دهد.

معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران اظهار داشت:  کلانشهرها علاوه بر آسیب‌های اجتماعی با مهاجرپذیری نیز روبرو هستند که همین امر باعث شده کلانشهرها حاشیه نشینی را با آسیب‌های اجتماعی تجربه کنند.

وی یادآور شد:  امروزه کارتن خوابی به سمت زنانه شدن می‌رود و آسیب‌ها در تهران اتفاقی زنانه است و این معضل مگر بدست خود مردم حل نمی‌شود .

صفاری فرد گفت: یکی از وظایف اصلی و ذاتی سازمان بهزیستی پیشگیری از آسیب های اجتماعی است و فقر عامل اصلی کارتن‌ خوابی محسوب می‌شود که امیدواریم با تعامل و همکاری بین بخشی بهزیستی و شهرداری‌ها این معضل به زودی برطرف شود.