فتنه گران حاضرند مصالح اساسی نظام را قربانی منافع شخصی خود کنند/ باید مراقب عناصر نفوذی برای شکل گیری فتنه های آینده بود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم با بیان اینکه باید مراقب عناصر نفوذی برای شکل گیری فتنه های آینده بود، گفت: فتنه گران حاضرند مصالح اساسی نظام را قربانی منافع شخصی خود کنند.

زهره طبیب‌زاده نوری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم در گفتگو با زنان خبر با بیان اینکه حماسه ۹ دی نشان داد که مردم هرگز دست از ارزش های انقلاب اسلامی بر نمی دارند و حاضر نیستند که به فتنه گران و عوامل خارجی،فرصتی برای دخالت در اموارت داخلی کشورمان را بدهند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی به عنوان الگویی برای سایر کشورهای جهان است، تاکید کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ شاهد الگوقرار گرفتن آن از سوی سایر کشورها بودیم و همین موضوع باعث ترس و اضطراب کشورهایی همچون آمریکا،عربستان و رژیم منحوسی همچون اسرائیل شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم با با یادآوری فتنه ۸۸ ادامه داد: سال ۸۸ با تشدید فعالیت های فتنه گران برای ایجاد آشوب و فتنه در فضای داخلی کشورمان، شاهد سوءاستفاده رسانه ها و کشورهای غربی از این وضعیت بحرانی بودیم و در این شرایط حساس، نیاز بود که مردم واکنشی از خود نشان دهند تا جامعه جهانی بداند که اغتشاش و تخریب اموال مردم، خواسته ملت ایران نیست و حماسه ۹ دی پاسخ محکمی به فتنه گران بود و که باعث پایان دادن به فعالیت فتنه گران شد.
طبیب زاده با بیان اینکه برخی جریان ها و گروه های اصلاح طلب در شرایط حساس، به ضرر نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کردند، گفت: ببینید، تا زمانی که برخی گروه های اصلاح طلب از دولت روحانی منفعت می گیرند، سکوت می کنند و انگیزه ای برای بحران آفرینی در کشور نیستند اما قطعا زمانی که حس کنند منافعشان به خطر افتاده است، حتی به منافع انقلاب اسلامی هم رحم نمی کنند و هر جا که بازی به نفع آنها تمام نشود، حاضرند حتی مصالح اساسی نظام را هم نادیده بگیرند و نیاز است که مردم و دلسوزان نظام در این زمینه هوشیار باشند.
وی با اشاره به اینکه فتنه گران حاضرند مصالح اساسی نظام را قربانی منافع شخصی خود کنند، ابراز داشت: فکر نمی کنم که برخی جریان های اصلاح طلب از حماسه ۹ دی درس عبرت گرفته باشند، چون این افراد،آدم های نجیبی نیستند و قطعا در آینده هم شاهد فتنه های دیگری خواهیم بود و باید مراقب بود همچون فتنه ۸۸ که مدیریت آن از خارج از مرزهای کشورمان صورت می گرفت، در آینده شاهد دخالت بیگانگان از طریق نیروهای نفوذی در داخل کشور نباشیم.
طبیب زاده در پایان خاطر نشان کرد:کسانی که فتنه ۸۸ را در کشور رقم زدند نه غیرت دینی دارند نه ارق وطن پرستی و مردم نشان دادند که مقابل این افراد ایستادگی می کنند.