عنوان روزهای هفته عفاف و حجاب اعلام شد

کارگروه عفاف و حجاب شورای اجتماعی کشور، اسامی روزهای هفته عفاف و حجاب را اعلام کرد.

کارگروه عفاف و حجاب شورای اجتماعی کشور، اسامی روزهای هفته عفاف و حجاب را اعلام کرد.

به گزارش زنان خبر، شورای فرهنگ عمومی کشور ۲۱ تیر ماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب را به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری کرده است.

از امسال بر اساس مقتضیات جامعه  از ۲۰ تا ۲۶ تیر ماه هفته عفاف و حجاب تعیین شده است و  بر اساس اعلام کارگروه عفاف و حجاب هر روز از این هفته به نامی خاص نام گذاری شده است .

بر این اساس  این گزارش ، روز شنبه ۲۰ تیر ماه «عفاف و حجاب، امنیت و تحکیم خانواده» نام گرفته است.

روز یکشنبه ۲۱ تیر ماه «عفاف و حجاب مظهر عبودیت و بندگی خدا» و روز دوشنبه ۲۲ تیر ماه «عفاف و حجاب بهداشت روان، سلامت اخلاق» نامگذاری شده اند.

روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ تیر ماه نیز «عفاف و حجاب میراث دینی و ملی ایرانیان» و «عفاف و حجاب احترام به حقوق شهروندی» نامیده شده اند.

نام روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیر ماه «عفاف و حجاب برازنده همه » و «عفاف و حجاب امنیت اجتماعی» است.