طرح بسته حمایتی خانوارهای زن سرپرست با نظر کل مسئولان حوزه زنان کشور تدوین شد

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: بهزیستی برای تدوین این سیاست‌ها با تمامی دستگاه‌های فعال کشور در حوزه زنان سرپرست خانوار جلسه برگزار کرده و نظر تمامی صاحب‌نظران برای تدوین این طرح در نظر گرفته شده است.

حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به «بسته‌های سیاستی، اقدام و عمل ویژه خانوارهای زن سرپرست» عنوان کرد: با تصویب طرح بسته حمایتی جدید ویژه خانوارهای زن سرپرست اقدامات بسیار مثبتی صورت می گیرد و بهزیستی هم از طریق شورای اجتماعی کشور و هم شورای عالی رفاه تصویب این  را پیگیری می‌کند.

وی افزود: این طرح برای تمامی خانوارهای زن سرپرست کشور خواهد بود و می‌توان از این سیاست‌ها به عنوان سیاست‌های حمایتی چند لایه یاد کرد که در جریان آن هر خانوار براساس علت زن سرپرست شدن و نیازشان خدمت دریافت خواهند کرد.

فرید اظهار داشت: بهزیستی برای تدوین این سیاست‌ها با تمامی دستگاه‌های فعال کشور در حوزه زنان سرپرست خانوار جلسه برگزار کرده و نظر تمامی صاحب‌نظران برای تدوین این طرح در نظر گرفته شده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور مطرح کرد: در حال حاضر براساس تقسیم کار ملی که در شورای اجتماعی کشور صورت گرفته، بهزیستی به عنوان “متولی ملی زنان سرپرست خانوار” تعیین و مصوب شده است.

وی گفت: در حال حاضر زنان سرپرست خانوار در ۴ گروه به لحاظ علت سرپرستی از جمله فوت همسر، دارای همسر، طلاق و زنان مجرد تقسیم‌بندی شده‌اند و به این ترتیب برنامه اقدام و عمل ویژه خود را نیاز دارند.

فرید ادامه داد: تا آخر آبان ماه سال جاری برنامه اقدام و عمل زنان سرپرست خانوار کشور متناسب با وضعیت آنها آماده و پس از آن در صورت تصویب به صورت مشخص خدمات را دریافت خواهند کرد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: در جریان این طرح یک آمار کاملی از خانواده‌های زن سرپرست کشور به دست خواهیم آورد که برخی از آنها اگرچه نیاز مالی نداشته باشند اما قطعاً نیازمند خدمات دیگری همچون خدمات مشاوره‌ای و غیره بوده که نیاز است این خدمات  به آنها نیز تخصیص داده شود و در واقع در این طرح نگاه صرف حمایت مادی از زنان سرپرست خانوار برداشته شده ونگاه حمایتی به این قشر تکمیل می‌شود.