طراحی لباس کشتی برای بانوان!/ واکنش تند فدراسیون به انتقادها

عسگری در ادامه از رسانه ها گلایه کرد و گفت: نمی دانیم چرا رسانه ها این همه کار فرهنگی و ارزشی فدراسیون کشتی را نمی بینند و دوستان هر روز از این مسائل حاشیه ای صحبت می کنند، من از همین جا به تمام دوستان اعلام میکنم که نگران نباشند برای ما حفظ ارزش ها از همه چیز مهمتر است.

به گزارش زنان خبر، مسئول روابط عمومی فدراسیون کشتی در پاسخ به سوال در مورد لباس مخصوص کشتی زنان و مدل طراحی آن گفت: این لباس را ما طراحی کرده ایم و به عنوان یک پیشنهاد برای فدراسون جهانی کشتی ارسال کرده ایم تا به عنوان مدلی مخصوص برای لباس بانوان در مسابقات کشتی استفاده شود و این طرح تنها یک طرح اولیه است و قرار نیست که همین را اجرا کنیم.

عسگری در ادامه مصاحبه گریزی به کارهایی که فدراسیون کشتی در جهت خدمت و ارج نهادن به خانواده شهدا و ایثارگران و مخصوصا خانواده شهدای مدافع حرم انجام داده است زد و گفت: این طرح را برای فدراسیون جهانی فرستادیم و آنها طرح اولیه را تایید کرده اند و ما مسلما زمانی که بخواهیم هرگونه استفاده و رونمایی از این لباس داشته باشیم حتما مجوز را قبلا از نهادهای ذی صلاح خواهیم گرفت.
روابط عمومی فدراسیون کشتی در ادامه افزود: هنوز این لباس عملیاتی نشده است و یک گروه طراح حرفه ای در حال اعمال تغییرات  بر روی لباس هستند و زمانی که طرح آماده شد و خانم های تیم ملی اینها را میپوشند و اگر قابل اجرا بود و تایید شد از آن استفاده خواهیم کرد.
عسگری در ادامه از رسانه ها گلایه کرد و گفت: نمی دانیم چرا رسانه ها این همه کار فرهنگی و ارزشی فدراسیون کشتی را نمی بینند و دوستان هر روز از این مسائل حاشیه ای صحبت می کنند، من از همین جا به تمام دوستان اعلام میکنم که نگران نباشند برای ما حفظ ارزش ها از همه چیز مهمتر است.