ضرورت ساماندهی کودکان خیابانی و افراد کارتن‌خواب با شروع فصل سرما

عضو شورای شهر تهران تهران گفت: با توجه به شروع فصل سرما و حضور کودکان خیابانی در خیابان‌ها و افراد کارتن خواب در معابر و بوستان‌ها باید ساماندهی این افراد در دستور کاری سازمان‌های متولی قرار گیرد.

به گزارش زنان خبر،الهام فخاری گفت‌ : با اشاره شروع فصل سرما و حضور کودکان کار و خیابانی و کارتن‌خواب‌ها  ‌اعم از زنان و مردان، اظهار کرد: دستگاه‌های متولی باید تمهیداتی را برای ساماندهی این افراد در دستور کاری خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر شاهد افزایش کودکان خیابانی و همچنین کارتن خواب‌ها در سطح شهر تهران هستیم و هر روز نیز به تعداد این افراد افزوده می‌شود و این در حالی است که باید تدبیری برای این موضوع شود.

فخاری با اشاره به اینکه مدیریت شهری نیز آمادگی هر نوع همکاری را با سازمان‌های مسئول برای ساماندهی قشرهای اشاره شده دارد، گفت: در این بخش شهرداری می‌تواند با فراهم کردن مکان‌های شرایط حضور این افراد را فراهم کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با تاکید بر اینکه باید موضوع کودکان کار و خیابانی جدی گرفته شود،گفت: اگر چه طی ماه‌های گذشته اقداماتی انجام شده که البته این اقدامات غیر کارشناسی بوده اما باید در این زمینه ورود کرد و اقدامات اساسی و با برنامه انجام داد.

وی اضافه کرد: یکی از سیاست‌های اصلی این دوره از مدیریت شهری بازنگری مراکز بهاران و مراکز نهگداری کودکان کار و خیابانی است چرا که باید در این مراکز خدمات جدیدی اضافه شود.

تسنیم

انتهای متن/*