صنایع دستی اصلی‌ترین منبع خوداشتغالی دختران روستایی

یکی از مهمترین فعالیتهای زنان روستایی اشتغال در زمینه صنایع دستی می باشد و این صنایع اهمیت بالایی در خوداشتغالی زنان روستایی دارند و از نظر اقتصادی، کار در زمینه صنایع دستی نیاز به سرمایه گذاری چندانی نداشته و هر خانواده روستایی با هر میزان سرمایه ای می تواند در این زمینه مشغول باشد.

زنان خبر؛ در فرآیند توسعه روستایی، آموزش، جریان نظام یافته و هدفمندی است که به منظور رفع کمبودهای فرهنگی و ارتقای سطح آموزشهای عمومی، فرهنگ تولید و دانش تخصصی در راستای تأمین اهداف توسعه، سازماندهی می شود.

با توجه به نقش مؤثر زنان روستایی در فعالیتهای تولیدی، آموزش این گروه بزرگ از افراد جامعه باید به گونه ای باشد که باعث ارتقای سطح آگاهی آنان شده، آنان را به سوی بهینه سازی روشهای تولیدی و استفاده هر چه بیشتر و بهتر از امکانات سوق دهد، به گونه ای که تأمین کننده بخشی از اهداف توسعه روستایی باشند.

با افزایش جمعیت، بالا رفتن نرخ بیکاری و مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی؛ نیاز به آموزش نیروی انسانی ماهر در زمینه های فنی و حرفه ای ضروری و فوری می باشد.

دختران روستایی به عنوان مادران آینده در جوامع روستایی و به عنوان افرادی که در فرآیند تولید محصولات گوناگون نقشی اساسی را بر عهده دارند و خواهند داشت، لازم است از آموزشهای فنی و حرفه ای چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی بهره مند شوند.

روستا کانون تولید است و زنان روستایی محور اصلی چرخ تولید و سازندگی روستا هستند و دختران روستایی گمنامان تولید در عرصه های روستا می باشند و اینان از کودکی به فعالیت تولیدی و خدماتی می پردازند، در نوجوانی نقش مهمی در تولید کشاورزی دارند، و در جوانی حتی در تصمیم گیری تولید مؤثر هستند.

دختران روستایی مادران فردا و مربیان آینده ساز جامعه هستند و این قشر از جمعیت جوان به طور مستقیم و غیر مستقیم در فعالیتهای تولیدی و خدماتی اشتغال دارند بنابراین مشارکت فعالتر آنها، شاخص مهمی برای رسیدن به توسعه روستایی است.

دختران روستایی بخش مهمی از ساختار جوانان کشور هستند، اما نقش تولیدی و توسعه ای آنها از طرف خانواده و جامعه مورد توجه جدی قرار نگرفته است و دختران، آسیب پذیرترین اعضای هر جامعه هستند و اغلب از ارزشهای اجتماعی پسران برخوردار نبوده و قرنهاست که از تبعیض و آداب و رسوم غلط نسبت به خود رنج می برند.

تواناسازی دختران روستایی را باید توجه به اعتقادات اسلامی انجام دهیم، به آموزشهای رسمی و غیر رسمی در روستا توجه جدی شود. ما باید برای انسانهای آینده و نسل بعد از خود، شرایط مناسبی فراهم کنیم. کلید آینده سازی کشور در برنامه ریزی برای زنان است و حفظ کیان خانواده به تواناسازی دختران و زنان وابسته است.

سهم مشارکت دختران روستایی به میزان انگیزه و خلاقیت آنها برای مشارکت وابسته است و رشد خلاقیت دختران روستایی می تواند میزان فعالیتهای اجتماعی و تولیدی آنها را ارتقاء دهد و تحرک بیشتری به دختران روستایی دهد تا فعالیتها را بهینه انجام دهند، همچنین حس همکاری و روحیه تعاون با آموزش خلاقیت توسعه می یابد.

یکی از مهمترین فعالیتهای زنان روستایی اشتغال در زمینه صنایع دستی می باشد و این صنایع اهمیت بالایی در خوداشتغالی زنان روستایی دارند و از نظر اقتصادی، کار در زمینه صنایع دستی نیاز به سرمایه گذاری چندانی نداشته و هر خانواده روستایی با هر میزان سرمایه ای می تواند در این زمینه مشغول باشد.

خوداشتغالی زنان روستایی از طریق گسترش و توسعه صنایع دستی در روستاها می تواند تا حد زیادی نقش زنان را ارتقا داده و شرایط مناسبتری را از لحاظ اجتماعی برای آنان فراهم نماید.

از آنجایی که زنان روستایی در جامعه ما و بسیاری از کشورهای در حال توسعه گرفتار معضلات و کاستیهای فراوان هستند، پرداختن به نقش و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی آنان در فرآیند توسعه روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.