ششمین جشنواره ملی و بین‌المللی بازی و اسباب بازی

تصاویر ششمین جشنواره ملی و بین المللی بازی و اسباب بازی کودکان در قزوین را نشان می دهد. این جشنواره با ۲۵ غرفه در محوطه شترخان برپا شده است. این جشنواره تا۱۰ فروردین دایر است.