شبکه های اجتماعی بر بام ترور ارزش ها

بارها و بارها شاهد این موضوع بوده ایم، برای مثال ارزشهایی چون پوشش و حجاب به راحتی به تمسخر گرفته و با نمایش عکس هایی که ضد پوشش و منزلت زن است به نمایش می گذارند و به عنوان ارزش، به روز بودن و متمدن بودن جلوه می دهند در نتیجه زنان و دختران جامعه به دنبال این هستند که خود را با عکس و یا عکس هایی که مروج نوع خاصی از پوشش هستند منطبق کنند.

بارها و بارها شاهد این موضوع بوده ایم، برای مثال ارزشهایی چون پوشش و حجاب به راحتی به تمسخر گرفته و با نمایش عکس هایی که ضد پوشش و منزلت زن است به نمایش می گذارند و به عنوان ارزش، به روز بودن و متمدن بودن جلوه می دهند در نتیجه زنان و دختران جامعه به دنبال این هستند که خود را با عکس و یا عکس هایی که مروج نوع خاصی از پوشش هستند منطبق کنند.

به گزارش زنان خبر ترور در عرف کنونی به معنای کشتن آدم هاست و در واژه شناسی هر عمل تهدید آمیز و ناگهانی از پیش برنامه ریزی شده که به قصد کشتن فرد یا افرادی معمولا سرشناس یا برای ایجاد رعب و وحشت عمومی دیگران صورت می گیرد.

ترور شخصیت نیز از دسته ترورهایی است که در جامعه دیده می شود البته این روزها به یاری ابزار ارتباطی  و شبکه های اجتماعی این امر بیش از پیش رخ می دهد.

ترور و خراب کردن منزلت های اجتماعی و ارزش های دینی اسلامی مان نیز از طریق همین شبکه ها به راحتی رخ می دهد؛ یکی از مهم ترین ترفندها ی شیطان و دشمنان بهره گیری از همین حربه هاست.

بارها و بارها شاهد این موضوع بوده ایم، برای مثال ارزشهایی چون پوشش و حجاب به راحتی به تمسخر گرفته و با نمایش عکس هایی که ضد پوشش و منزلت زن است به نمایش می گذارند و به عنوان ارزش، به روز بودن و متمدن بودن جلوه می دهند در نتیجه زنان و دختران جامعه به دنبال این هستند که خود را با عکس و یا عکس هایی که مروج نوع خاصی از پوشش هستند منطبق کنند.

از طرفی حتی شاهد تفرقه و دودستگی هایی در میان اقوام مختلف جامعه و فرهنگ های آنان با ساختن جوک هایی نامربوط و ناشایست هستیم.در زمانی بسیار اندک یک خبر توهین آمیز، جوک، فیلم و یا تصویر بین هزاران نفر توزیع و دانسته یا ندانسته بر افکار آنها تاثیرات خود را می گذارد.

در انتها به یک نمونه ی تاریخی دیگر از این ترفند اشاره می کنم و تشخیص مصادیق سره از ناسره را در زمان کنونی بر عهده ی خود خوانندگان محترم وا می نهم:

بنا بر بعضی نقلها ملا نصر الدین یکی از شخصیتهای مبارز ترکیه بر علیه استعمار انگلیس بود و استعمار پیر برای مبارزه با او چاره ای جز در ترور شخصیت او در نزد مردم نداشت لذا جوک ها و لطیفه های بسیاری با نام ملا نصر الدین ساخته و در بین مردم پخش شد و نتیجه ی این ترور این شد که این شخصیت مبارز در ذهن مردم تبدیل به یک شخصیت فکاهی ، کم عقل و کم شعور شد. حال قضاوت با شما ، آیا ما نیز دانسته یا نادانسته با این گونه اقدامات ، هیزم در آتش برافروخته از جانب دشمنان نمی ریزیم؟ آیا می توانیم از عهده پاسخگویی حضرت حق تعالی در محکمه عدل الهی برآییم؟

منبع: بانوی کویر