سیاست زدگی بزرگترین ضربه دشمن به عفاف و حجاب

مدیر فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور، گفت: یکی از مسائلی که به بحث عفاف و حجاب صدمه وارد کرد، برنامه ریزی های دشمن بود که رفتار و زندگی عفیفانه را سیاست زده کند و متأسفانه ما تلاشی برای خنثی سازی این فتنه نکردیم.

مدیر فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور، گفت: یکی از مسائلی که به بحث عفاف و حجاب صدمه وارد کرد، برنامه ریزی های دشمن بود که رفتار و زندگی عفیفانه را سیاست زده کند و متأسفانه ما تلاشی برای خنثی سازی این فتنه نکردیم.
به گزارش زنان خبر،  معصومه حکیمیان، مدیر فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور به تشریح مهم ترین نواقص و مشکلات در بحث عفاف و حجاب پرداخت.

نبود عملکرد کارشناسانه و حساب شده در بحث عفاف و حجاب

وی نخستین نقص در حوزه عفاف و حجاب را  “ضعف در حوزه مدیریتی” بیان کرد و گفت: عملکردی که در سالیان گذشته در این خصوص داشته ایم، عملکرد کارشناسانه و حساب شده با دید جامعه نبوده است، در این راستا افرادی به جای اینکه بر اساس دستورات احکام خداوند کار کنند، سلیقه ای عمل کردند.

محدودیت های فراتر از احکام شرعی ضربه به عفاف و حجاب وارد کرد

حکیمیان افزود: ۱۰ سال قبل آیت الله موحدی کرمانی فرمودند در بحث حجاب ملاک حد شرعی است این در حالی است که اهم مشکلات ما در این حوزه به خاطر نادیده گرفتن همین حدود شرعی است و یکسری محدودیت های فراتر از احکام شرعی و یک عده ای هم ملاک  هایی که پایین تر از حد شرعی بود را دنبال کردند و در هر دو مورد ضربه زده شد.

وی، نبود آموزش جامع نگری در حوزه عفاف و حجاب را یکی دیگر از نواقص در این حوزه بیان کرد و گفت: متأسفانه نگاه جامعی به بحث عفاف و حجاب(عفاف در اندیشه، رفتار و پوشش) به طور جامع هدف قرار ندادیم و این خود آسیب دیگری است، در فضاهای آموزشی از مدرسه تا دانشگاه که نسل باید برای زندگی عفیفانه تربیت شود ، هدف مهمی به شمار نرفت و بیشتر به رفتارهای ظاهری  بسنده شد و از سویی دیگر به عمق بخشیدن ذهن جوانان نسبت به عفاف و حجاب کار نشد.

حکیمیان بیان داشت: ندیدن جامع مخاطب و موضوع یکی دیگر از نواقص حوزه عفاف و حجاب به شمار می رود، متأسفانه در این راستا تنها زنان را مخاطب عفاف و حجاب قرار دادیم در حالی که عفت داشتن در قرآن ابتدا به مردان خطاب شده است.

در تمام این سال ها بحث عفاف و حجاب مترادف با زنان شد

وی گفت: در تمام این سال ها بحث عفاف و حجاب مترادف با زنان شد و جامعیت مخاطب هم محور قرار نگرفت، این نگاه ناقص از جهت مخاطب و جامعیت موضوع بزرگترین ضربه را وارد کرد و نتوانستیم تفهیم کنیم که عفاف تنها تنها پوشش نیست.

سیاست زدگی در عفاف و حجاب سناریوی دشمن

مدیر فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور ، بیان کرد: یکی دیگر از مسائلی که به بحث عفاف و حجاب صدمه وارد کرد، برنامه ریزی های دشمن بود که رفتار و زندگی عفیفانه را سیاست زده کند و متأسفانه ما تلاشی برای خنثی سازی این فتنه نکردیم ، دشمن تلاش کرد که عفاف و حجاب را دستاورد جمهوری اسلامی معرفی کند این در حالی است که حجاب و عفاف در تاریخ ما سابقه هزاران ساله دارد و گفتمان مشترک ادیان ها است؛ ما نتوانستیم این معقوله مهم را جا بیندازیم و سیاست زدگی در رویکردهای عفاف و حجاب به وجود آمد که خود بزرگترین آسیب را به بحث عفاف و حجاب وارد کرد.

وی، ناهماهنگی بین دستگاه ها و نهادهای کشور و عدم هماهنگی در بحث عفاف و حجاب را از دیگر نواقص و مشکلات حوزه عفاف و حجاب دانست و تصریح کرد: متأسفانه در این خصوص هر کسی برای خود سازی نواخت و همین مسئله منجر به از دست رفتن اعتبارات و فرصت های زیادی شد.

مدیر فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور، خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم وضعیت حجاب و عفاف را درست کنیم، باید برگردیم و نواقص به وجود آمده در این حوزه را برطرف کنیم، البته هجوم دشمن خیلی سنگین بوده و هنوز است و از آنجایی که عملکردمان درست نبود، نتوانستیم این هجوم را خنثی کنیم.

منبع: طنین یاس