یادداشت

زنان علیه زنان!/ یادداشت

با فعالیت های بیشتر و بیشتر در حوزه زنان مطمئن تر از قبل میشوم‌که بزرگترین مانع پیشرفت های اجتماعی زنان خودشان هستند. بارها این دیدگاه به زن ستیزی متهم شده است./ یادداشت

به گزارش زنان خبر، دلایل مختلفی وجود دارد که زنان ارزش و جایگاه خود را کم میکنند و اعتماد به نفس پایین خود را به جای تقویت تضعیف می کنند و با کوچکترین واکنشی خود را می بازند در ادامه یادداشت خانم شهره عرب شیرازی فعال اجتماعی در حوزه زنان را که به برخی از این دلایل اشاره نموده میخوانیم.

۱.کمبود اعتماد به نفس ؛ به گونه ای که زنان استعداد های خود را یا نشناخته و یا به درستی از آن استفاده نکرده اند. به عنوان مثال وقتی از آنها خواسته میشود راجع به خود صحبت کنند و از توانمندی های خود بگویند معمولا طفره رفته و یا معیارهایی را صرفا خوب میدانند که به صورت سنتی مورد پذیرش جامعه قرار گرفته است‌.

۲. از مدیران زن و پیشرفت اداری آنها حمایت نمیکنند ، بلکه با مدیران مرد بسیار همکاری بهتری دارند و شاید اینگونه برخورد بهتر با مدیران مرد ناشی از تربیت خانواده های ایرانی با تاکید بر تبعیت بیشتر از مردان میباشد. بارها در جلسات شاهد اینگونه برخوردها بوده ایم که به سخنرانی آقایان و نظراتشان اهمیت بیشتری داده میشود چه از سوی زنان و چه از جانب مردان حاضر در جلسه و این ناشی از عدم باور پذیری قدرت اجرایی زنان از نظر هم جنسان خود است

(بماند که مردان هم‌مدیران زن را چندان جدی نمیگیرند)

۳. از کار تیمی و گروهی به شدت گریزان هستند و یا اگر کار گروهی شکل گیرد مسائل و احساسات شخصی را با کار در هم می آمیزند و این مانع بزرگی برای رسیدن به اهداف جمعی است. اگر چه به طور کلی روحیه کار گروهی در ما ایرانیان به شدت پایین است، لیکن این امر در میان زنان به صورت مضاعف مشاهده میشود. (به دلیل پرداختن بیش از حد به امور کم اهمیت و حواشی)

۴. نگاه زنان به فعالیت های اجتماعی از علم و بینش کمتری برخوردار است . با دور بودن از علم روز در زمینه های مختلف خود را از تحلیل های گوناگون دور نگه داشته و متاسفانه عدم آشنایی با سیاست،فرهنگ، اقتصاد و…را افتخار و مایه امنیت  تلقی میکنند در حالی که امروزه در جهانی زندگی میکنیم که ما را گریزی از امر سیاسی- اجتماعی نیست. و در واقع اینگونه امور مقتضیات خود را بر ما (چه زن و چه مرد) تحمیل میکنند.

دلایل اختصاصی فوق علاوه بر دلایل کلی و عامی همچون عرف اجتماعی، نگاه غلط و سنتی جامعه به نقش زنان، نگاه زینت المجالس و ویترینی به مدیریت زنان و نوع تربیت خانواده های ایرانی همگی دست به دست هم داده تا خود زنان جامعه هم فاقد خودآگاهی عمیق و تحلیل دقیق از موقعیت و شرایط شان باشند، به نحوی که متاسفانه در بسیاری از موارد خود زنان با تنگ نظری اقدام به سنگ اندازی و ایجاد مانع در راه پیشرفت و موفقیت همجنسان خود مینمایند.

 

#شهره عرب شیرازی/ یادداشت / یادداشت زنان

انتهای متن/*