زایمان طبیعی از حالت سنتی خارج می‌شود

رئیس بیمارستان امام حسین(ع) استان زنجان با بیان اینکه زایمان LDR در بیمارستان امام حسین(ع) راه‌اندازی شده است گفت: زایمان طبیعی از حالت سنتی خود خارج می‌شود.

به گزارش زنان خبر، عباس مرتضوی اظهار داشت: اتاق زایمان‌های LDR در تمام بیمارستان‌های کشور راه‌اندازی می‌شود تا محدودیت‌های زایمان طبیعی برداشته شود.
وی با بیان اینکه این اقدام در راستای افزایش زیرساخت‌های زایمان طبیعی در کشور صورت خواهد گرفت ابراز کرد: زایمان سنتی در کشور به اتاق‌های زایمان مدرن یا LDR در کشور تغییر وضعیت می‌دهد.
رئیس بیمارستان امام حسین(ع) استان زنجان درباره تاثیر این اتاق در افزایش زایمان طبیعی عنوان کرد: این اتاق‌ها یک فضای خصوصی و محرمانه برای مادر ایجاد می‌کنند تا از مرحله شروع درد زایمان و بعد از وضع حمل در یک محیط اختصاصی به همراه نزدیکانشان حضور داشته باشند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: این فضای انفرادی و محرمانه می‌تواند تشویقی باشد که زایمان را به صورت فیزیولوژیک انجام دهند که هدف طرح تحول سلامت نیز همین است.
وی با اشاره به اینکه در زایمان‌ LDR تمام کارهای مربوط به شروع و کنترل زایمان در یک اتاق مخصوص انجام می‌شود افزود: هم اکنون در بیمارستان امام حسین(ع) یک اتاق LDR راه‌اندازی شده که از اواخر سال قبل شروع شده است.
رئیس بیمارستان امام حسین(ع) استان زنجان عنوان کرد: سال گذشته یک تخت NICU در این بیمارستان وجود داشت که از یک تخت به چهار تخت ارتقا پیدا کرده است.
مرتضوی با اشاره به اجرای طرح مامای همراه در این بیمارستان در سال گذشته گفت: برای افزایش کیفیت خدمات درمانی طرح مامای همراه در بیمارستان امام حسین(ع) اجرایی شده است که در این طرح مامای آموزش دیده در کنار مادران باردار قرار می‌گیرد تا عمل زایمان را تسهیل کند.

 

منبع: تسنیم