سلامتی کودکان

راه های شناخت و کاهش اضطراب در کودکان + قسمت دوم

در راستای شناخت راهکارهای مناسب برای مدیریت استرس و اضطراب کودکان در زمان بحران کرونا همراه ما باشید.

به گزارش زنان خبر، شما به عنوان پدر یا مادر میتوانید به کودکان و یا نوجوان خود کمک کنید تکنیکهایی را برای مدیریت اضطراب و اضطراب خود یاد بگیرد. با اینکه همواره توصیه میشود از کمک متخصصان به ویژه در موارد جدی، بهره بگیریم ولی این کمک در برخی موارد در دسترس قرار ندارد. حتی با اینکه شما تصمیم میگیرید در مدیریت اضطراب کودک خود از کمک دیگران بهره بگیرید ولی با این حال خود شما نیز میتوانید نقشی کلیدی در کمک به کودکتان ایفا کنید.در این راستا و با هدف ارائه ی راهکارهای مناسب برای مدیریت استرس و کاهش اضطراب کودکان برآن شدیم تا با همراهی همیشگی شما راهکارهای مناسب را در قسمت های مختلف خدمتتان ارائه دهیم.

انتهای متن/*