راه اندازی اتاق فکر برای فرزندان زنان سرپرست خانوار

معاون ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران تصریح کرد: اتاق فکر فرزندان زنان سرپرست خانوار راه اندازی می شود و این کار با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های فرزندان زنان سرپرست خانوار انجام می‌شود.

زنان خبر؛ الهه عطایی معاون ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران عنوان کرد: «جشن یاران کوثر» با حضور شاغلان مراکز مهارت‌آموزی و بازارچه‌های خود اشتغالی کوثر ۸ خردادماه در برج میلاد برگزار می‌شود.

وی افزود: جشن یاران کوثر با حضور ۱۵۰۰ نفر از زنان شاغل در مراکز مهارت‌آموزی و بازارچه خوداشتغالی کوثر برگزار می‌شود.

عطایی گفت: در این مراسم چکیده‌ای از طرح تکمیلی توانمندسازی را که در مناطق ۱۲ و ۲۰ برای زنان سرپرست خانوار اجرا شده، ارائه می‌شود.

معاون ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران تصریح کرد: اتاق فکر فرزندان زنان سرپرست خانوار راه اندازی می شود و  این کار با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های فرزندان زنان سرپرست خانوار انجام می‌شود.