راهکارهای موثر برای افزایش صمیمیت در زندگی زناشویی

با انجام کارهایی کوچک می توانید همسرتان را خوشحال و صمیمیت در زندگی زناشویی را افزایش دهید.

به گزارش زنان خبر؛ ابراهیم غفاری حق روانشناس اظهار کرد:برای شاد کردن همسرتان نیازی به صرف هزینه های زیاد نیست بلکه با استفاده از چند روش ساده می توانید او را شاد کنید و خستگی کارهای روزانه را از وی دور کنید.
وی ادامه داد: زمانی که همسرتان بر اثر خستگی کارهای روزانه خسته و بی حوصله است با خوش رویی و لبخند برخورد کنید و با خرید حتی یک شاخه گل و تقدیم آن به همسرتان به او نشان دهید که قدر دان زحماتش هستید.
غفاری حق تصریح کرد: احساسات و علایق خود را زمانی که دچار اختلاف با همسرتان می شوید بر روی کاغذی نوشته و آن را  در کیف یا جایی که متوجه آن شود قرار دهید تا بخواند.
غفاری حق تاکید کرد:انتظارات غیر منطقی منجر به ناامیدی و سرخوردگی شده و در نتیجه موجب تخریب زندگی زناشویی می شود.
(باشگاه خبرگاران)