رئیس جمهور آمریکا

رئیس جمهور آمریکا از نشست خبری

رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری، طی گفت و گویی با خبرنگار سی‌بی‌اس که متولد چین است، در خصوص وضعیت آمریکا در مقابله با کرونا، نشست را نیمه کاره رها کرد.

به گزارش زنان خبر، رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری، طی گفت و گویی با خبرنگار سی‌بی‌اس که متولد چین است، در خصوص وضعیت آمریکا در مقابله با کرونا، نشست را نیمه کاره رها کرد.

خبرنگار سی‌بی‌اس که متولد چین است از ترامپ می‌پرسد وقتی هر روز کلی انسان جان خود را از دست می‌دهند چرا برای شما مانند یک رقابت است و هر روز می‌گویید آمریکا در مبارزه با کرونا بهتر از هر کشور دیگری در جهان در عمل کرده؟

 ترامپ می‌گوید این سئوال را باید از چین بپرسی.

خبرنگار می‌پرسد چرا این سئوال را مشخصاً از من می‌پرسی (منظورش این است چون من چینی هستم)

ترامپ رئیس جمهور آمریکا اشاره می‌کند به خبرنگار سی‌ان‌ان که سئوال بعدی را بپرسد که او هم می‌گوید می‌خواهم اجازه دهم سئوال همکارم تمام شود.

ترامپ هم قهر می‌کند و نشست را نیمه کار پایان می‌دهد!

 

در ادامه بخوانید:

 

انتهای متن/*