دوگانگی فرهنگی بین خانواده و جامعه عامل رواج بی‌حجابی دختران جوان می‌شود

رییس بنیاد فرهنگی، اجتماعی زنان یادآور شد: ضعف فرهنگی در خانواده ها عامل بروز بد حجابی فرزندان می شود و باید خانواده ها از ریشه این موضوعات را پیگیری و حل کنند زیرا این مشکل در تربیت خانواده بوده و این خانواده ها هستند که میتوانند از رواج بی حجابی در جامعه جلوگیری کنند.

زهرا عباسی رییس بنیاد فرهنگی، اجتماعی زنان در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به پدیده مادران محجبه و دختران بی حجاب بیان کرد: بارها در خیابان شاهد زنان مسن محجبه بوده ایم که در کنار آنها دختری بی حجاب قرار گرفته است و این نشان‌دهنده این است که  فرزندان خانواده ها از لحاظ فکری و فرهنگی با پدران و مادران خود اختلافات فاحشی دارند.

وی افزود: با گسترش شبکه های ماهواره ای و هجمه رسانه های غربی، حالا بدحجابی و حتی بی حجابی به یکی از اصلی ترین معضلات فرهنگی کشور بدل شده است و تحقیقات نشان میدهد مادرانی که چادری‌اند دخترانش یا با چادر میانه خوبی ندارند یا اگر هم بالاجبار چادر به سر می کنند، در زمره چادری های بدحجاب قرار می گیرند.

عباسی ادامه داد: اینکه چرا یک مادر چادری نتوانسته دختر خود را مجاب به استفاده از حجاب برتر نماید به عمل برخی والدین بر میگردد آنهایی که  بین حرف و عملشان هماهنگی وجود ندارد یا به عبارت دیگر مادرِ چادری حرف از ایمان و حیا و عفاف می زند اما در عمل عکس آن را انجام میدهد.

رییس بنیاد فرهنگی، اجتماعی زنان یادآور شد: ضعف فرهنگی در خانواده ها عامل بروز بد حجابی فرزندان می شود و برای همین ما شاهد سستی اعتقادات جوانانمان هستیم و در کنار مادر مذهبی دختران بی حجابی را میبینیم که بعضا از حجاب متنفرند.

وی اظهار داشت: این در جامعه ما دوگانگی فرهنگی ایجاد کرده است و باید خانواده ها از ریشه این موضوعات را پیگیری و حل کنند زیرا این مشکل در تربیت خانواده بوده و این خانواده ها هستند که میتوانند از رواج بی حجابی در جامعه جلوگیری کنند.