دولت و مجلس برنامه جدی در حوزه خانواده و ازدواج جوانان ندارند

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: در سطح کارشناسان اهتمام ویژه به حوزه خانواده وجود دارد ولی ما در حوزه دولت و مجلس برنامه جدی برای خانواده و ازدواج جوانان نداریم.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: در سطح کارشناسان اهتمام ویژه به حوزه خانواده وجود دارد ولی ما در حوزه دولت و مجلس برنامه جدی برای خانواده و ازدواج جوانان نداریم.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: در سطح کارشناسان اهتمام ویژه به حوزه خانواده وجود دارد ولی ما در حوزه دولت و مجلس برنامه جدی برای خانواده و ازدواج جوانان نداریم.

به گزارش زنان خبر، محمود گلزاری در مراسم اختتامیه جشنواره ملی ازدواج و خانواده جوان گفت: روش‌های سنتی ما کفاف برنامه‌های ازدواج و خانواده را نمی‌دهد، اشخاص کم صلاحیت وارد این حوزه شده‌اند و به بحران‌های این حوزه دامن زده‌اند. ما باید به سمت روش‌های نوین علمی و فرهنگی برویم.

وی تصریح کرد: در سطح کارشناسان اهتمام ویژه به حوزه خانواده وجود دارد ولی ما در حوزه دولت و مجلس برنامه جدی نداریم. ما در دولت پیگیر برنامه هایی جدی برای حوزه ازدواج و تعالی خانواده هستیم و با بهره گیری از ظرفیت تمام گروه‌های معنویت گرا، سعی در کاهش معضلات حوزه ازدواج و خانواده داریم.
گلزاری افزود: متأسفانه در حال حاضر برنامه جدی در حوزه خانواده وجود ندارد که به اعتقاد من دولت باید جدی تر وارد شود زیرا ما در حوزه تولیدات علمی و فرهنگی در حوزه خانواده ضعیف هستیم که با حمایت دولت و مجلس می‌توان از این تهدید فرصتی مناسب جهت مستحکم‌تر کردن پایه‌های خانواده ایجاد کرد.

منبع: فارس