نجفی

دولت با لجبازی کارهای خود را پیش نبرد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: دولت نباید با لجبازی کارهای خود را پیش ببرد،آقای نجفی یک بار از مجلس رای عدم اعتماد گرفته بود و معرفی دوباره وی به عنوان سرپرست کارصحیحی نبود و دولت بهتر از این باید عمل می کرد. به گزارش زنان خبر؛ محمد اسماعیلی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست […]

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: دولت نباید با لجبازی کارهای خود را پیش ببرد،آقای نجفی یک بار از مجلس رای عدم اعتماد گرفته بود و معرفی دوباره وی به عنوان سرپرست کارصحیحی نبود و دولت بهتر از این باید عمل می کرد.

به گزارش زنان خبر؛ محمد اسماعیلی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلای در خصوص انتصاب محمد علی نجفی به عنوان سرپرست وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی دانا، اظهار داشت: معرفی نجفی از طرف دولت به عنوان سرپرست وزارت علوم درست نبود،رئیس جمهور مرتب تکرار می کند که ما با مجلس هماهنگ هستیم اما معرفی نجفی به عنوان سرپرست عکس العمل دولت در مقابل رای نمایندگان به استیضاح فرجی دانا بود؛ مجلس در این خصوص به وظیفه خود عمل کرده زیرا روزی به فرجی دانا به عنوان وزیر رای اطمینان داد و وی  وزیر شد اما بعد به این نتیجه رسید که فرجی دانا مشکل دارد و به هر دلیلی آن را برکنار کرد و رای اطمینان خود را پس گرفته است.

وی با بیان اینکه مجلس با دولت مشکلی ندارد،گفت: در طول یک سال گذشته و با روی کار آمدن دولت جدید، مجلس در همه مقاطع نشان داده که بر اساس وظیفه و تاکیدی که مقام معظم رهبری در این زمینه دارند باید از دولت حمایت شود همواره یار دولت بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: دولت نباید با لجبازی کارهای خود را پیش ببرد،آقای نجفی یک بار از مجلس رای عدم اعتماد گرفته بود و معرفی دوباره وی به عنوان سرپرست کارصحیحی نبود و دولت بهتر از این باید عمل می کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در مورد خصوصیات فردی که به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی می شود،گفت: فردی که به عنوان وزیر به مجلس معرفی می شود باید تعهد لازم را نسبت به نظام و ارزشها داشته باشد و توانایی لازم را دارا باشد؛ در زمان کنونی بیش از هرچیزی دانشگاه ها نیاز به تحرک علمی دارند؛ دانشگاه جایی سیاسی کاری نیست؛دانشجو باید با مسائل سیاسی آشنا باشد و در زمینه مختلف نظر بدهد،انتقادکند ولی اگر بخواهد در دانشگاه ها سیاسی کاری اتفاق بیافتد قطعا دانشگاها از نظر علمی متضرر می شود.

وی گفت: دانشگاه ها نباید از نظر علمی افت پیدا کنند بلکه باید پیشرفت لازم را داشته باشند همچنین فضای دانشگاه ها باید آرام باشد امروز متاسفانه برخوردی که با مجموع دانشگاه می شود خارج از این فضا ها است.

انتهای پیام/