دولت باید برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی اقدام کند

این کارشناس تصریح کرد: متاسفانه در زمینه های اجتماعی متولی نداریم که در همین راستا از دولت انتظار داریم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی اقدام کند.

سارا مهدوی کارشناس مسائل اجتماعی و استاد دانشگاه در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به آسیب های اجتماعی در جامعه اظهار کرد: توجهی به آسیب های اجتماعی را در لایحه برنامه ششم توسعه نگران کننده است و با توجه به شیوع آسیب های اجتماعی در جامعه امیدواریم دولت تصمیم جدی در راستای پیشگیری و کنترل این آسیب ها  داشته باشد.

وی افزود: بی‌توجهی مسئولان موجب شده با رشد صعودی آسیب‌های اجتماعی در کشور مواجه باشیم که در همین راستا نیز کارشناسان حوزه اجتماعی و نمایندگان مجلس  هشدار داده و خواستار توجه بیشتر به آسیب های اجتماعی در برنامه ششم توسعه هستند.

مهدوی ادامه داد: برای زمینه های فرهنگی، اقتصادی و سایر زمینه ها تصمیم گیران ارشد و متولی داریم  ولی متاسفانه در زمینه های اجتماعی متولی نداریم که در همین راستا از دولت انتظار داریم با تشکیل شورای عالی با ریاست رئیس جمهور برای سیاستگذاری های کلان و تامین اعتبارات مورد نیاز اقدامات موثر و نوینی را برای مدیریت آسیب های اجتماعی و خطرات ناشی از آن داشته باشند.

این کارشناس تصریح کرد: بیکاری ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است و اگر برای رفع بیکاری در کشور برنامه ریزی درستی انجام نشود به قشر متوسط و ضعیف جامعه بیشترین آسیب ها وارد می‌شود که به خاطر شکاف طبقاتی به مهاجرت، حاشیه نشینی، فروش مواد مخدر و مشاغل کاذب روی می آورند.

وی گفت: دولتمردان برای جلوگیری از شیوع آسیب های اجتماعی در جامعه باید فقر اقتصادی را در جامعه کاهش دهند.