دولت، متولی اصلی ساماندهی زنان کارتن‌خواب است

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با انتقاد از تدوین نکردن سند امنیت زنان و کودکان در اجتماع، دولت را موظف به ساماندهی زنان کارتن‌خواب نه‌تنها در تهران بلکه در سراسر کشور دانست.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با انتقاد از تدوین نکردن سند امنیت زنان و کودکان در اجتماع، دولت را موظف به ساماندهی زنان کارتن‌خواب نه‌تنها در تهران بلکه در سراسر کشور دانست.

 

به گزارش زنان خبر فاطمه رهبر با بیان اینکه پس از این اتفاق و بعد از تدوین سند امنیت زنان و کودکان در اجتماع، شهرداری‌ها می‌توانند بازوی کمکی مفیدی باشند، گفت: در گفت‌وگو با تعدادی از زنان خیابانی دستگیر شده توسط ناجا، مشخص شد علل کارتن‌خواب شدن این زنان تنها مشکلات اقتصادی نیست چراکه در میان آنها زنانی از خانواده‌های متمکن نیز وجود داشتند. این یعنی مشکلات فرهنگی بیشتر از مسائل اقتصادی سبب افزایش زنان خیابانی و کارتن‌خواب شده است. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از اینکه سند امنیت زنان و کودکان در اجتماع هنوز تدوین نشده، افزود: متأسفانه پس از گذشت ۵سال از برنامه پنجم توسعه معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری و وزارت کشور اعلام کرده‌اند که ذکر قید دولت در ماده ۲۲۷برنامه ۵توسعه قانون کلی است، درحالی‌که دولت متشکل از برخی دستگاه‌هایی است که پس از تصویب قانون نیاز است تا تعریف و بازخوانی شوند. دولت معنای حقوقی خاصی دارد به‌صورتی که برای تأمین منابع اقتصادی زنان کارتن‌خواب، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید پیش‌بینی لازم را بکند.

منبع: شاخه طوبی