دوشنبه های ورزشی با حضور بانوان

شهروندان منطقه ۲۱ از پویش”دوشنبه های ورزشی”که در بوستان وصال برگزار می شود استقبال چشمگیری داشته اند.

به گزارش زنان خبر، اهمیت ورزش در سلامتی افراد برهیچکس پوشیده نیست با توجه به این موضوع شهروندان به خصوص بانوان با حضور در بوستان های محله ها و برگزاری جلسات ورزش همگانی سعی دارند تا بتوانند در مسیر سلامتی گام بردارند برای همین منظور شهروندان منطقه ۲۱  از پویش “دوشنبه های ورزشی” که در بوستان وصال برگزار می شود استقبال چشمگیری داشته اند.

انتهای متن/*