درباره ما

زنان خبر قصد دارد در کنار پوشش و انتشار آرشیو مطالب مهم که در سایت‌ها و وبلاگ‌های حوزه‌ی زنان و خانواده منتشر می‌شود، دقایقی مفیدی را برای بانوی ایرانی که هم ممکن است شاغل باشد و هم خانه دار، مهیا  تا بانوی ایرانی علاوه بر آگاهی نسبی از وضعیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه خود، در حوزه وظایف خود و چالش ها و فرصت های پیشروی وی در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی و خانواده به خصوص همسرداری  فرزند پروری آگاهی خوبی را کسب کند.

لذا در رسیدن به این رسالت مهم، کمک و نظر مخاطبین تضمین کننده بهبود روز افزون سایت و مفیدتر شدن آن برای بانوان بزرگ این مرز و بوم می باشد.