خواهران سپاه سیدالشهدا (ع) در مسابقات قرآنی شرکت کردند

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران گفت: مسابقات قرآنی خواهران سپاه سیدالشهدا (ع) برگزار شد.

به گزارش زنان خبر، منوچهر سا لاروند در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری زنان خبر اظهار داشت: ۵۷ نفر از کارکنان خواهر سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران در مسابقات قرآنی حضور یافته و شرکت کردند.

وی افزود: مسابقه قرآنی در رشته های قرائت، حفظ، مفاهیم در سطح سپاه استان تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران خاطر نشان کرد: نفرات برتر به مرحله مسابقات در سطح نیروهای مسلح خواهر ان راه یافته و شرکت می کنند.انتهای متن/*