خصوصیات یک همسر خوب چیست؟

یک همسر خوب باید ویژگیهای عامی که در همه انسانها پسندیده هست را دارا باشد ، مثل صداقت ، دینداری ، پاک دامنی ، اخلاق خوب ، تفکر منطقی ، شخصیت مستقل و پخته …

به گزارش زنان خبر،یک همسر خوب باید ویژگیهای عامی که در همه انسانها پسندیده هست را دارا باشد ، مثل صداقت ، دینداری ، پاک دامنی ، اخلاق خوب ، تفکر منطقی ، شخصیت مستقل و پخته …
اما یک بعد دیگر تناسب هاست که باید در ازدواج رعایت شود
هدر رابطه به تناسب و کفویت با همسر گفتنی است که کفو هم بودن دو همسر یعنی تناسب، همتایی، هر قدر بین دختر و پسر و خانواده هایشان هماهنگی، همفکری، تناسب و سنخیت روحی و اخلاقی جسمی بیشتر باشدازدواج استوارتر، مستحکمتر، شیرین تر و جاودانه تر خواهد بود و هر چه هماهنگی و تناسب کمتر باشد زندگی سست تر، کم ثمرتر، و ناپایدارتر خواهد بود.
مواردی که در گزینش همسر بایست دقت شود و هماهنگی درآن مد نظر قرار بگیرد عبارتست از:

تناسب دینی و اعتقادی:همتایی و کفویت در مسائل فرهنگی و فکری: تفاهم و توافق فکری و فرهنگی میان دو همسر در زندگی مشترک نقش اساسی دارد. برای ایجاد یک زندگی پویا و پر بار باید معماران این کانون بتوانند یکدیگر را درک نموده و مکنونات و محتویات درونی خود را به هم تفهیم کنند و در بسیاری از موارد تصمیم مشترک و یکسان گرفته و بر مبنای آن عمل کنند و در فراز و نشیب های زندگی یاور همدیگر باشند و فرزندان خو را بر اساس یک طرح هماهنگ تربیت کنند.

تناسب در تحصیلات : بهتر است زن و شوهر از نظر معلومات و تحصیلات علمی خیلی با هم فاصله نداشته باشند تا تفاهم بیشتری در زندگی شان وجود داشته باشد.

کفویت جسمی و جنسی: توازن و تناسب جسمی و جنسی در زندگی همسران نقش مهمی دارد. مسائل جنسی یکی از ارکان اصلی زندگی زناشویی است. ارضاء و رضایت جنسی زن و شوهر از همدیگر تأثیر عمیقی در موفقیت زندگی شان دارد. همان گونه که عدم اشباع و نارضایتی جنسی آنان تأثیر مخرب و خطرناکی بر کل زندگی باقی می گذارد زیرا اگر ناراضی باشند از همدیگر متنفر می شوند و چون گاهی خجالت می کشند موضوع را مطرح کنند و عدم ارضاء خود از طرف مقابل را به او بگویند به سردی روابط عاطفی و خانوادگی کشیده می شود و به تدریج ضربه های سهمگینی به دو طرف می زند. یعنی اگر یکی از دو همسر از نظر جسمی و جنسی قوی و گرم مزاج و دیگری ضعیف و سرد مزاج باشد در زندگی شان دچار مشکل می شود.

تناسب در زیبایی: توجه به کفویت و تناسب میان دختر و پسر در زیبایی ظاهری ضروری است اگر یکی زیبا وخوش اندام و خوش تیپ باشد و دیگری زشت و بد اندام، احتمال به وجود آمدن ناراحتی و مشکل خواهد بود

تناسب سنی: کفویت و تناسب دختر و پسر از نظر سن، تفاوت سن است نه تساوی سن. زیرا این تفاوت از آفرینش آنان است. تفاوت سن آنها به همان مقدار تفاوت سن بلوغ جنسی دختر و پسر باشد که معمولا پسر حدود ۴ الی ۵ سال دیرتر از دختر به بلوغ جنسی می رسد.

تناسب اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی
درنهایت توصیه میکنم برای تکمیل اطلاعات کتاب شیوه ها ی شناخت و گزینش همسر نوشته دکتر حسین ایمانی را مطالعه نمایید .

 

نینی بان

 

انتهای متن/*