خشونت ۷۷ درصدی زنان به زنان در حاشیه شهرها

یکی از معضلاتی که در راستای آسیب زنان حاشیه‌نشین مورد بحث و بررسی است رفتار دوگانه آن‌ها در این مناطق است. به شکلی که اغلب آن‌ها در نزاع و تعرض با همجناس خود بر می‌آیند اما در خانه به عنوان موجودی ضعیف، سازگار و مطیع شناخته می‌شوند.

به گزارش زنان خبر، در بررسی وجود چنین رفتار دوگانه‌ای در میان زنان عوامل مهمی دخیل هستند که مهمترین آن‌ها پدیده حاشیه نشینی است. چراکه زن به عنوان فردی که در محوریت خانواده قرار دارد با حضور در فضایی ناامن دچار آسیب‌ها و تهدیدهایی می ‌شود که به صورت غریزی برای دفاع از خود دچار نوعی اختلال شخصیتی می‌شود.

در واقع امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای زنان در حاشیه شهرها وجود ندارد و همین موضوع سبب می‌شود تا این زنان در قالب روتین شهرها جای نگرفته و همین موضوع عامل بروز یک فرهنگ جدید برای این زنان می‌شود.

در رابطه با ضعف زنان در داخل خانواده و در مواجه با همسران خود نیز می‌توان به موضوع فرهنگِ اقتصادی اشاره کرد که در نهایت موجب رشد ناقص بالندگی آنان می‌شود. عموما زنانی که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند کانون خانوادگی ناامنی دارند و از طرف همسران خود که دچار  خشونت، خیانت یا اعتیاد هستند مورد آزار و اذیت روحی و جسمی قرار می‌گیرند و در نتیجه با خشونت و تعرض به هم‌جنس خود در خارج از خانه در پی تخلیه روانی خود هستند.

در این راستا با امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس و رفتار شناس اجتماعی، به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:

خشونت ۷۷ درصدی زنان حاشیه‌نشین در مواجه با هم جنس خود

 حریرچی با بیان اینکه زنان به عنوان نیمی از جمعیت حاشیه‌نشین از بسیاری از جهات دچار محرومیت‌های فرهنگی، اقتصادی و فرهنگی مضاعفی هستند گفت: یکی از مسائل شایعی که در محله‌های عموما فقیر و حاشیه‌ای شهرها دیده می شود نزاع زنان با یکدیگر است.

وی ادامه داد: براساس آمارها زنان در مواجه با همجنس خود رفتارهای خشونت آمیز بیشتری دارند ضمن اینکه بر اساس آمارها ۷۷ درصد از زنان مناطق حاشیه نشین روابط بسیار ضعیفی با همسایگان خود دارند.

زنان نیمی از مهاجران کشور را تشکیل می‌دهند

وی عنوان کرد: این درحالی است که امروزه یکی از مهمترین روندها در مهاجرت، ورود زنان به جریان‌های مهاجرت است.

حریرچی اضافه کرد: تا دو دهه اخیر جنسیت به عنوان یک موضوع قابل بررسی در نظر گرفته نمی‌شد اما در چند سال گذشته با افزایش مهاجرت زنان که نیمی از مهاجرت‌های کل کشور را در برگرفتند این موضوع به عنوان موضوعی قابل تامل در دست بررسی قرار گرفت.

کمبودها زنان را از پای درخواهد آورد

این جامعه شناس به علل تعرض زنان نسبت به یکدیگر اشاره کرد و گفت: زندگی در سرپناه‌های چوبی، گلی یا حصیری، استفاده از وسایل آشپزی ساده، دستشویی غیربهداشتی، لباس‌های پاره و مندرس، ساعت کار زیاد و به‌صورت کلی یک زندگی بخور و نمیر از جمله عواملی است که باعث می‌شود تا زنان نسبت به یکدیگر در مقام مقایسه قرار گیرند و بهداشته‌های دیگری به عنوان موضوعی که سبب رنجشش می‌شود، نگاه کنند.

تغییر شخصیت زنان در نتیجه مهاجرت به حاشیه شهرها

وی تصریح کرد: بعلاوه یکی از معضلاتی که زنان ساکن در حاشیه شهرها با آن مواجه‌اند، تغییر شخصیتی ناشی از مهاجرت به مکانی دیگر است. در واقع زنان حاشیه‌نشین تحت شرایط خاص از تحول فرهنگ‌ها، ارتباط منطقی و حقیقی و فرهنگی خود را با محیط خویش از دست داده ولی همچنان نتوانسته یا نخواسته که با فرهنگ و شرایط جدید روبه رو و سازگار شود.

حریرچی در پایان با بیان اینکه فقر مهمترین عامل سرخوردگی خانگی این زنان و خشونت بازتاب رفتاری آنان در بیرون از خانه است گفت: زنی که چنین تحقیر شده؛ سرخوردگی، پرخاشگری، سرگردانی و رفتار بزهکارانه در عمق جان و روحش شکل می‌گیرد و از ترس آزار دوباره از سمت، پدر، برادر و یا همسر آن را در بیرون از خانه و در برخورد با هم جنس خود تخلیه می‌کند.

 

انتهای متن/*