خشونت علیه کودکان شخصیت آینده آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد

روانشناس حوزه کودکان و نوجوانان مطرح کرد: نتیجه عصبانیت والدین در مقابل کودکان باخت باخت است و تبعات بسیاری دارد که ممکن است در آینده روی شخصیت کودکان تاثیر گذار باشد.

یلدا سماواتی روانشناس حوزه کودکان و نوجوانان در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به تاثیر خشونت والدین با کودکان عنوان کرد: خشونت های خانگی مخصوص جامعه یا طبقه ی خاصی نیست، بلکه در همه ی کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به گریبانند.

وی افزود: در مورد تاثیر خشونت بر روان کودکان باید بگویم که خشونت عوارض بسیار وسیعی را بر رشد و تکامل کودک دارد.

سماواتی ادامه داد: یکی از مهم ترین پیامدهای آن، ایجاد حس ناامنی در کودکان است در صورتی که ما برای یک زندگی خوب نیاز به احساس امنیت داریم.

روانشناس حوزه کودکان و نوجوانان گفت: کودکان بیش از آنچه که والدین  تصور میکنند ،توانایی فهم و درک و تشخیص احساسات خوب و بد را دارند و تمامی رفتارهای والدین بر روح روان آنها تاثیرگذار است.

وی اظهار داشت: حدود خشونت علیه کودکان در خانواده از محروم ساختن کودک از غذا، لباس، سرپناه و محبت والدین تا مواردی که در آن کودکان از نظر جسمی توسط یک فرد بالغ آزار و بد رفتاری قرار می گیرند گسترده است.

سماواتی یادآور شد: رفتارهای پرتنش و خشونت آمیز والدین سبب می شود تا این افراد در بزرگسالی با مشکلات روانی جدی رو به رو شوند.

روانشناس حوزه کودکان و نوجوانان مطرح کرد: نتیجه عصبانیت والدین در مقابل کودکان باخت باخت است و تبعات بسیاری دارد که ممکن است  در آینده روی شخصیت کودکان تاثیر گذار باشد.

وی بیان کرد: چنانچه در دوران کودکی بتوانیم رفتارهای خود کنترلی داشته باشیم و خشم مان را در برابر کودکان مهار کنیم، قدمی مثبت در جهت شکل گیری شخصیت آینده او برداشته ایم.

سماواتی افزود: مرور مضرات خشم والدین و تاثیر رفتار خشونت آمیز با کودکان میتواند به شما کمک کند که برای کنترل خشم خود به راهکارهایی بیاندیشید و اگر فرد فکر میکند که رفتار خشونت آمیزش آینده فرزندش را به خطر می اندازد باید به مشاوره و یا روانپزشک مراجعه کنند تا شاهد جامعه سالم باشیم.