خزعلی سکاندار شورای اجتماعی زنان شد

کبری خزعلی با رأی اکثریت اعضای شورای اجتماعی زنان به عنوان رئیس جدید شورا انتخاب شد.

به گزارش زنان خبر، هشتصد و شصتمین جلسه شورای اجتماعی – فرهنگی زنان و خانواده با حضور ۲۱ نفر از اعضای این شورا تشکیل شد.

در این جلسه با پایان یافتن زمان مقرر ریاست زهرا آیت‌اللهی، براساس آئین‌نامه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تعیین رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواه برای سه سال آینده رأی‌گیری در زمان مقرر و طبق روال قانونی به عمل آمد.

ضمن اینکه تعدادی پیشنهاد تعویق رأی‌گیری را دادند ولی به اصرار اکثریت اعضاء، رأی‌گیری به عمل آمد و با توجه به اینکه هر فرد می‌توانست حداکثر به ۲ نفر رأی دهد خانم‌ها دکتر خزعلی و آیت‌اللهی کاندید ریاست شورا شدند و تعداد ۱۴ نفر به خانم دکتر خزعلی و ۱۳ نفر به خانم آیت‌اللهی و ۳ نفر رأی سفید دادند.

 

انتهای متن/*