خانواده مهمترین عامل تربیت فرهنگی

یک کارشناس ارشد مشاوره دینی، گفت: هر میزان که به فرهنگ اسلامی و رعایت تعالیم در خانواده بیشتر توجه شود، ‌فرهنگ اسلامی بیشتر در ریشه خانواده نهادینه شده و فرد برای ورود به جامعه محیا تر می‌شود.

یک کارشناس ارشد مشاوره دینی، گفت: هر میزان که به فرهنگ اسلامی و رعایت تعالیم در خانواده بیشتر توجه شود، ‌فرهنگ اسلامی بیشتر در ریشه خانواده نهادینه شده و فرد برای ورود به جامعه محیا تر می‌شود.
طاهره مشهدی وهاب، کارشناس ارشد مشاوره دینی و فقه و اصول در خصوص حجاب و عفاف با اشاره به اینکه عفاف و حجاب امری مقطعی و کوتاه مدت نیست و به فرزندان از کودکی می بایست این امر آموزش داده شود، گفت: خانواده مهمترین رکن در زندگی افراد است و پدر و مادر مهمترین الگوهای زندگی برای افراد به شمار می روند و هر گونه تربیت صحیحی از دامان خانواده منشاء می گیرد .

این کارشناس ارشد مشاوره دینی اظهار کرد: چنانچه خانواده در روابط فردی،‌ خانوادگی، اجتماعی، محیط‌های دوستانه و عفت را سرلوحه امور خود قرار دهد، آموزش‌های عملی به فرزندان داده شده و ناخودآگاه آنان به سوی حجاب و عفاف سوق داده می شوند.

مشهدی وهاب تصریح کرد: مثلا آموزش پوشش صحیح برای فرزندان در خصوص مجالسی که افرادی به غیر از محارم وجود دارند از ابتدایی‌ترین آموزش‌هایی است که در محیط خانواده شکل گرفته و حیا، عفت و حجب  را در آنان زنده  نگه می دارد .

وی با بیان اینکه ممکن است افرادی که در مجالس خانوادگی از محارم نباشند اما نسبت خویشاوندی نزدیک با آنان وجود داشته باشد اظهار کرد: رعایت حریم‌ها در عین صمیمیت و مجالس خانوادگی برای فرزندان رفتار سازی کرده و آنان حریم خود را با دیگر افراد جامعه نیز حفظ خواهند کرد.

کارشناس ارشد مشاوره دینی و  فقه و اصول گفت: هر میزان که به فرهنگ اسلامی و رعایت تعالیم در خانواده بیشتر توجه شود، ‌فرهنگ اسلامی بیشتر در ریشه خانواده نهادینه شده و فرد برای ورود به جامعه محیا تر می‌شود.

وی با بیان اینکه غنی سازی فرهنگ خانوادگی بسیار در دین ما تاکید شده است و این نشان از نقش بسیار سازنده خانواده در رشد همه جانبه شخصیت افراد را دارد، افزود: با این ساختار فرهنگی، فرد در محیط مدرسه و یا دانشگاه مسیر خود را می داند و خود م‌یتواند با چند گانگی‌های موجود د جامعه مقابله نماید .

کارشناس ارشد مشاوره دینی و فقه و اصول با تاکید بر اینکه در این حالت تشخیص ملاک‌ها ساده تر صورت می گیرد، گفت: آیات و روایات فروانی در خصوص تربیت کودکان از سه سالگی به بعد وجود دارد و حتی اذان و اقامه ای که در گوش نوزاد، گفته می شود تاثیرات روحی عمیقی بر شخصیت آینده او می‌گذارد .

مشهدی وهاب با اشاره به اینکه علم پزشکی ثابت کرده است که گوش از همه اعضای بدن زودتر به مرحله انجام فعالیت می‌رسد و از همه اعضای دیگر بعد از مرگ از فعالیت باز می‌ایستد، گفت: حتی در روایات آمده است که قرآن خواندن در هنگام جنینی نیز تاثیر فراوانی در روحیه فرزند گذاشته و در آینده وی موثر خواهد بود .

کارشناس ارشد مشاوره دینی و  فقه و اصول در پایان تأکید کرد: پدر، مادر و دیگر اعضای خانواده در رشد شخصیت فرزندان و آینده آنان مسئول هستند و دستورات و توصیه‌های دینی فراوانی در این خصوص وجود دارد که توجه به آن راه را برای خانواده ها هموار می سازد .