خانه های اشتراکی جای مناسبی برای زنان و دختران نیست

بیشتر دخترانی که در طول ۵ سال کاری خود دیده ام کسانی بوده اند که در گذشته مورد آزار و اذیت جنسی و خشونت قرار گرفته اند و نیاز به شرایط خاصی در مکان زندگی خود دارند.

به گزارش زنان خبر؛یک بررسی صورت گرفته از سوی رادیو سوئد، نشان می دهد که از ۲۹۰ شهر موجود در سوئد فقط ۸ شهر از مراکز مخصوص برای زندگی زنان برخوردارند.

 

به نوشته سایت رادیو سوئد؛ سال گذشته ۴۰۰ تن دختر تنها پناهجو به سوئد آمدند و بیشتر آنها فقط در سه شهر که  برای این دخترها شرایط مناسب داشتند اسکان داده شدند.

 

بیشتر آنهایی که با پناهجویان تنها کار می کنند از این وضیعت آگاهی دارند که اکثر کمون ها از مکان های مناسبی برای این دختران برخودار نیستند.

 

گوریل استرند که مالک یکی از خانه های نگهداری از دختران تنها است، می گوید: بیشتر دخترانی که در طول ۵ سال کاری خود دیده ام کسانی بوده اند که در گذشته مورد آزار و اذیت جنسی و خشونت قرار گرفته اند و نیاز به شرایط خاصی در مکان زندگی خود دارند. آنها در خانه های که به صورت مشترک با مردان در حال زندگی هستند احساس راحتی نمی کنند .

 

سال گذشته سازمان حقوق بشر نگاهی داشت بر وضعیت دختران تنهای پناهجو در سوئد و تحقیقی در این زمینه انجام داد که نشان می دهد دختران تنهای پناهجو از بودن در خانه های مختلط احساس بدی دارند.

 

لیدیا گل، یکی از کسانی بوده که در این پروژه کار کرده است. او می گوید اکثر این دختران در جریان راه رسیدن به سوئد مشکلات زیادی را متحمل شده اند که این شرایط روی روحیه آنها خیلی تاثیر گذاشته است.

 

مونا وقتی تنها از افغانستان به سوئد مهاجرت کرد اول در خانه ای زندگی می کرد که به صورت مشترک بود و او احساس آرامش و راحتی نداشت؛ به گونه ای که هم خانه ای های او بدون اینکه در بزنند وارد اتاق او می شدند و مونا فضای خصوصی خود را نداشت. او می گوید : برایم زندگی با همخانه ای های مرد خیلی سخت بود و نگاه های آنها برایم سنگینی می کرد.