حرکت عجیب وزیر امور خارجه (عکس)

به گزارش زنان خبر ، نشست خبری وزرای امورخارجه ایران و اتریش که در آن محمد جواد ظریف با گرفتن تریبون مانع شنیدن سخنانش شده است.  

به گزارش زنان خبر ، نشست خبری وزرای امورخارجه ایران و اتریش که در آن محمد جواد ظریف با گرفتن تریبون مانع شنیدن سخنانش شده است.