جلوگیری از خشونت علیه زنان نیازمند همراهی دستگاه‌های متولی است / آثار خشونت‌های عاطفی بیش از ضرب و شتم زنان است/ پلیس بانوان از اقدامات مؤثر نیروی انتظامی برای تامین امنیت زنان است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: خشونت علیه زنان تنها فیزیکی نیست بلکه آثار خشونت های روحی سهمگین تر است و گاهی بد رفتاری‌های مردان در خانه موجب تحمل شراط سخت زندگی برای افراد خانواده می‌شود که متاسفانه اثبات خشونت‌های عاطفی و روحی از مجاری قضایی مشکل است.

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به ضرورت ارتقا امنیت زنان در برابر خشونت بیان کرد: برای جلوگیری و برخورد با خشونت علیه زنان استناد به مفادی از قوانین عمومی مانند قانون مجازات اسلامی می شود.

وی افزود: اگر خشونت علیه زنان ضرب و جرح باشد طبق قانون با عامل خشونت برخورد می شود و با توجه به اهمیت تامین امنیت زنان، برای پیشگیری از خشونت علیه زنان، رفع تنش‌های ناشی از خشونت در خانواده و جلوگیری از از هم گسیختگی خانواده و سایر مسائل اجتماعی باید قانون‌ خاصی تصویب شود که در این زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت موثر واقع می‌شود.

 پورمختار ادامه داد: خشونت علیه زنان تنها فیزیکی نیست بلکه آثار خشونت های روحی سهمگین تر است و گاهی بد رفتاری‌های مردان در خانه موجب تحمل شراط سخت زندگی برای افراد خانواده می‌شود که متاسفانه اثبات خشونت‌های عاطفی و روحی از مجاری قضایی مشکل است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح کرد: مشاوره‌های اجتماعی و خانواده تنها راه بررسی خشونت‌های خانگی است و با توجه به آثار منفی خشونت برای زنان باید برخورد مناسب نه الزاما کیفری با کسانی که زنان را تهدید کرده یا آنها را مورد ضرب و جرح قرار داده اند برای پیشگیری و حمایت از زنان انجام داد.

 وی اظهار داشت: نیروی انتظامی برای تامین امنیت زنان اقدامات مؤثری داشته است و برخلاف بی توجهی دیگر دستگاه‌ها به این موضوع اختصاصا برای بانوان نیروی تخصصی در نظر گرفته است و دارای پلیس بانوان هستند.

پورمختار یادآور شد: نیروی انتظامی با تشکیل پلیس بانوان کارهایی چون ارتباطات، بازجویی، مشاوره و پیگیری مشکلات زنان را توسط پلیس زن پیش‌بینی کرده است منتهی بسیاری از موضوعات در داخل خانه رخ می‌دهد که در این زمینه نه نیروی انتظامی و نه هیچ دستگاه دیگری نمی‌تواند ورود پیدا کند مگر آنکه درخواستی برای کمک صورت گیرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در حقیقت اقدامات کلی برای تامین امنیت زنان مناسب است اما اینکه موثر تر و پیشگیرانه تر باشد تنها به نیروی انتظامی مرتبط نیست و همه دستگاه های متولی باید بیش از پیش در حوزه پیشگیری فعال شوند.