جزئیات طرح «جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار»

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از اجرای پایلوت طرح «جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» خبر داد و گفت: در صورت تصویب در شورای اجتماعی، در کل کشور اجرا می‌شود.

به گزارش زنان خبر، شهیندخت مولاوردی در رابطه با برنامه حمایتی از زنان سرپرست خانوار در کشور گفت: گروه زنان سرپرست خانوار و بحث‌های حمایتی از آنها متولیان متعددی دارد و ما به عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده و پیگیری‌کننده  سایر دستگاه‌ها باید ورود کنیم.

وی ادامه داد: به همین منظور طرحی را به صورت پایلوت در شهر ری اجرا کردیم که با مشارکت تمام دستگاه‌های درگیر در حوزه زنان بوده است.

ملاوردی ادامه داد: جمع‌بندی‌های لازم در این برنامه انجام شده و دیدیم می‌توانیم به عنوان مدل مؤثر در کل کشور آن را اجرا کنیم به همین دلیل این برنامه به شورای اجتماعی کشور ارائه شده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: عنوان برنامه «طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» است که در ۸ فاز موضوعات مربوط به این زنان را به بررسی گذاشته‌ایم و چنانچه در کارگروه مربوطه در شورای اجتماعی کشور به تصویب برسد، در کل کشور اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این طرح فقط اشتغال زنان مطرح نیست بلکه از حمایت آغاز و تا کارآفرینی زنان ادامه دارد، بحث مهارت‌افزایی است که فقط حمایت را شامل نمی‌شود و اینطور نیست که ماهانه وجهی به حساب‌شان واریز و ماه بعد هم منتظر آن باشند.

وی گفت: مباحثی مانند اشتغال‌آموزی، مهارت‌آموزی و حرفه‌آموزی در حوزه زنان سرپرست خانوار دنبال می‌شود تا این زنان بتوانند توانمند و حتی کارآفرین شوند.

منبع: فارس