• تاریخ: ۲۰/۰۵/۱۳۹۵
  • شناسه خبر: 34816

تفاوت حجاب ورزشکاران ایرانی از بازی های پکن تا ریو

پوشش ورزشکاران زن ایران در بازی های آسیایی پکن و المپیک ریودوژانیرو.

فاصله زمانی بیست و شش سال.

تفاوت حجاب ورزشکاران ایرانی از بازی های پکن تا ریو